Göçü kontrol etmek ve entegrasyonu geliştirmek için yasa tasarısı

Göç kotaları, aile birleşiminin sıkılaştırılması ve belirli yardımlara erişim, belirli mesleklerde belgesiz çalışanların istisnai olarak düzenlenmesi, entegrasyon, ikamet ve sığınmacılara ilişkin önlemler, ciddi suçlarda sınır dışı edilmeyi kolaylaştırdı...Göç yasa tasarısı neler içeriyor?

Göçmenlik tasarısının birkaç bölümü var. Hükümetin ilk metni Senato tarafından büyük ölçüde değiştirildi ve tamamlandı; Ulusal Meclis, daha önce bir ret önergesinin kabul edilmesinin ardından ilk okumada metni reddetti . Ortak komite tarafından oluşturulan metinde Senato'dan yapılan bazı eklemeler muhafaza edildi ve kesin olarak oylandı.

Göç kotaları, aile birleşimi, sosyal yardımlar

Göç kotaları oluşturuldu. Göç ve entegrasyon politikasının çok yıllı yönelimleri, Fransa'ya (iltica dışında) yerleşmek üzere kabul edilen yabancıların kategorisine göre sayısı konusunda üç yıl boyunca oylama yapması gereken Parlamento'da yıllık bir tartışmanın konusu olmalıdır .

Aile birleşimi koşulları değiştirildi :

yabancının ailesini Fransa'ya getirmesi için gereken kalış süresi 18 aydan 24 aya çıkarıldı, katılan eşin Fransa'ya girmeden önce gerekli olan minimum Fransızca seviyesi vb . "Primsiz" sosyal yardımlar, Fransa'da daha uzun süreli düzenli kalışa bağlı olacaktır (bekleme süresi) : Başvuru sahibi Fransa'da 3 ay çalışmadığı veya öğrenci vizesi olmadığı sürece kişiselleştirilmiş konut yardımı (APL) için 5 yıl; Başvuru sahibi 30 ay çalışmadığı sürece aile yardımları, kişiselleştirilmiş özerklik ödeneği ve icra edilebilir barınma hakkı için 5 yıl... Bu hükümler mültecileri, vatansız kişileri ve (on yıllık) ikamet kartı sahiplerini veya engelli çocuğu ilgilendirmez. ödeneği ve engellilik tazminatı ödeneği.  Lütfen unutmayın : Eyalet tıbbi yardım Senatosu'nda (AME) oylanan yasak, kabul edilen metinde yer almıyor.

Entegrasyon ve Fransız vatandaşlığı

İlk kez çok yıllı oturma iznine başvuran yabancıların minimum Fransızca bilgisine sahip olması gerekir (seviye A 2). Günümüzde genellikle dört yıl geçerli olan bu oturma izinleri, yalnızca Cumhuriyetçi entegrasyon sözleşmesi çerçevesinde Fransızca dil eğitimi almış olmak koşuluyla, ancak herhangi bir sonuç zorunluluğu olmaksızın verilmektedir. Oturma kartının verilmesi ve Fransız vatandaşlığına erişim için gereken minimum Fransızca düzeyi de artırıldı (B1 ve B2 düzeyleri). İşverenlerin yabancı çalışanlarına yönelik yabancı dil olarak Fransızca (FLE) eğitimi açısından yükümlülükleri güçlendirilmektedir .

Cumhuriyetçi entegrasyon sözleşmesinin vatandaşlık eğitimi tamamlandı. Ayrıca, oturma iznine başvuran tüm yabancıların yeni bir sözleşme imzalayarak Cumhuriyetin ilkelerine (ifade ve vicdan özgürlüğü, kadın-erkek eşitliği, Cumhuriyetin slogan ve sembolleri) saygı göstermeyi taahhüt etmeleri gerekmektedir. Cumhuriyet...) . Günümüzde bazı unvanlar için bu koşul sağlanmamaktadır. Bu ilkelerden birinin reddedilmesi durumunda valilikler oturma iznini reddedebilir, geri çekebilir veya yenilemeyebilir.

Fransa'da yabancı ebeveynlerden doğan çocuklar, eğer arzularını ifade ederlerse, reşit olduklarında Fransız olacaklardır . Medeni Kanunun 21-7. maddelerinde belirtilen diğer şartlarda değişiklik yapılmaz. Ancak bir suçtan dolayı kesin hüküm verilmesi durumunda bu çocukların toprak hakları bir kenara bırakılır.

Çifte vatandaşlar, kamu yetkisini elinde bulunduran bir kişiyi (asker, polis memuru vb.) kasten öldürme suçundan kesin bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, (vatandaşlığa kabul, irade beyanı, evlilik, kolektif etki vb. yoluyla edinilen) Fransız vatandaşlıklarından çıkarılabilir . )).

Oturum izinleri

Rus muhalifin  eşine  ait olan X hesabı, askıya alındı Rus muhalifin eşine ait olan X hesabı, askıya alındı

Yasadışı ikamet suçu (süresi dolmuş vize ile veya ikamet izni olmadan) eski durumuna getirilir . Kendisi 3 bin 750 avro para cezasına ve ek olarak üç yıl bölgeden men cezasına çarptırılacak. Fransızların eşleri ve Fransız çocuklarının ebeveynleri için oturma izni verilmesine ilişkin koşullar sıkılaştırıldı İkamet kartı için gerekli normal kalış süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı, “Hasta yabancı” ikamet kartı yeni hükümlere tabidir. Yabancı öğrencilerin ilk oturma iznini alabilmeleri için “iade” depozitosu (miktarı kararname ile belirlenecek) yatırmaları gerekecektir . İstisnalar (düşük gelir ve mükemmel akademik veya üniversite kariyeri) için sağlanmıştır. Öğrencinin ihraç kararına uymaması durumunda depozito öğrenciye iade edilecektir. Gecekondu tüccarlarının mağduru olan ve şikayette bulunan yabancılara cezai işlemler sırasında oturma izni verilecek. Geçici ikamet kartı verilmesinin veya geri alınmasının reddedilmesi için yeni gerekçeler oluşturulmuştur (belge sahtekarlığı, seçilmiş görevlilere veya kamu görevlilerine karşı işlenen suçlar vb.). Kamu düzenine yönelik ciddi tehdit, ikamet kartının yenilenmemesine veya iptal edilmesine neden olur. Ayrıca, bazı uzun unvanların yenilenmesi için Fransa'da yılda altı ay süreyle etkin kalma zorunluluğu getirilecek. Valiliklerin aynı yabancı tarafından yapılan birden fazla tapu başvurusu hakkında art arda karar vermek zorunda kalmalarını önlemek için, beş ila on bölümde "360° talimat" ile bir deney planlanıyor (ilk başvurudan itibaren olası ikamet haklarına ilişkin bir tapu incelemesi) yabancı).

Yabancıların çalışmaları

Eksik mesleklerde çalışan belgesiz işçilere , günümüzde olduğu gibi istisnai olarak “geçici işçi” veya “çalışan” oturma izni verilebilmektedir . Ancak artık bu karta başvurmak için işverenlerine başvurmaları gerekmeyecek. Özellikle son 24 ay içerisinde 12 ay (ardışık olsun ya da olmasın) çalışmış olduklarını, 3 yıl boyunca Fransa'da ikamet ettiklerini ve entegrasyonlarını kanıtlamaları gerekecektir. Valiler unvanı verme konusunda takdir yetkisine sahip olacak. Bu önlem 2026 yılı sonuna kadar test edilecek. Hükümetin ilk metni, otomatik olarak "eksik mesleklerde çalışma" (belirli koşullar altında) ve anında erişim izni verilmesini öngördüğü için çalışma açısından daha da ileri gitti. en fazla risk altında olan (ve dolayısıyla mülteci statüsü alma olasılığı yüksek) ülkelerden gelen sığınmacılar için çalışmak.

Hastanelerde ve mediko-sosyal kuruluşlarda işe alım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Avrupa Birliği dışında vasıflı pratisyenlerin (PADHUE) yararına çok yıllı yeni bir "yetenek - tıp ve eczacılık mesleği" oturma izni uygulamaya konuldu.

Tasarı, sözde "platform" çalışanlarının yasadışı çalışmasıyla mücadele etmek amacıyla, serbest meslek sahibi olma statüsüne erişimi, çalışma izni veren bir kart sahibi olma koşuluna bağlıyor. Düzensiz işçi çalıştıran şirketlere yönelik yaptırımlar güçlendiriliyor.

Güçlendirilmiş mesafelendirme olanakları

Tasarı, kamu düzenine ciddi tehdit oluşturan yabancıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor . Yasa, uzun süredir Fransa'da bulunan veya Fransa'da kişisel ve aile bağları bulunan, özellikle en az beş veya üç yıl hapis cezası gerektiren suç veya kabahatlerden hüküm giymiş veya "seçilmiş kişilere karşı şiddete karışmış olanlar" dahil olmak üzere yasal yabancıların sınır dışı edilmesine olanak tanıyacak . memurlar veya kamu görevlileri. Aynı zamanda yargıç, Fransa topraklarından daha geniş çapta yasaklama kararı verebilecek (ITF). Değiştirilen metin aynı zamanda bazı düzensiz yabancıların (Fransa'ya 13 yaşından önce gelen yabancılar, bir Fransız'ın eşi vb.) Fransız topraklarını terk etme yükümlülüğüne (OQTF) karşı sahip olduğu korumaları da kaldırmaktadır . OQTF, yalnızca kalma hakkının doğrulanmasının ardından valilik tarafından alınabilir.

Sınır dışı edilmeye, ITF cezasına veya bölgeden idari yasaklamaya maruz kalan yabancıların ev hapsinin masrafları onların sorumluluğunda olacak. OQTF veya sınır dışı etme emri alan yabancılar, yalnızca sınır dışı edilmelerini beklerken acil barınma sisteminde barındırılabilir.

Sınır dışı etme tedbirlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak için metin, vize verilmesi ve kamu kalkınma yardımlarının yabancı devletler tarafından konsolosluk geçiş kartlarının doğru şekilde verilmesi şartına bağlanmasını mümkün kılıyor .

Metin aynı zamanda refakatsiz yabancı küçük suçlulara ilişkin bir dosya oluşturulmasına da izin veriyor.

Yabancı çocukların idari gözaltı merkezlerine (CRA) yerleştirilmesi yasağı getirildi.

Yasadışı göçle mücadeleye yönelik diğer önlemler metni tamamlıyor: kaçakçılara ve "uyku tüccarlarına" karşı artan baskılar , yabancıların rızaları olmadan düzensiz bir durumda parmak izlerinin alınması olasılığı, "sınır bölgesinde" özel araçların görsel olarak denetlenmesi (ve hiçbir yasak) daha uzun sadece dokuzdan fazla koltuğu olan minibüsler)...

Yabancıların sığınma ve davaları

Tasarı, sığınmacılara yönelik tek duraklı kabul merkezlerinin (GUDA) yerine "Fransa Asile" adı verilen bölgesel merkezlerin kademeli olarak konuşlandırılmasını öngörüyor. Aynı yerde sığınmacının valilik tarafından kaydedilmesine, Fransız Göç ve Entegrasyon Dairesi (OFII) tarafından hakların açılmasına ve talebin Fransız Mülteci ve Vatansız Kişilerin Korunması Dairesine iletilmesine olanak tanıyacaklar. (OFPRA). Ulusal İltica Mahkemesi'nin (CNDA)

organizasyonu da, CNDA'nın bölgesel odalarının oluşturulması ve tek hakimin genelleştirilmesiyle yeniden düzenlendi. Üniversite eğitimi yalnızca karmaşık vakalar için kullanılacaktır. Mülteci ailelere yönelik aile birleştirme prosedüründe bazı noktalarda değişiklik yapılmıştır. Kaçma riski taşıyan veya kamu düzenine tehdit oluşturan sığınmacılar, belirli koşullar altında ev hapsine veya idari gözetime tabi tutulabilir. Son olarak, (idari mahkemelerin faaliyetinin %40'ını temsil eden) yabancıların davaları basitleştirilmiştir . Standart dava usullerinin sayısı 12'den 3'e indirildi. Bu sadeleştirme, Danıştay'ın konuyla ilgili 5 Mart 2020 tarihli raporundan esinlenilerek yapıldı.  Tasarıda Denizaşırı Topraklara ilişkin son bir başlık yer alıyor .

Editör: Habererk Com