Seccadedeki haç

Üzerinde her gün namaz kıldığımız seccadeler kötü kişilerce bilinçli bir şekilde üretilmekte ve seccadeler üzerine kötü figürler yerleştirilmektedir.

Seccadeye ilk bakışta anlaşılmayan bu figürler yakından çok iyi incelendiğinde kötü kişilerce  domuz, haç, veya diğer kötü simgeler ile donatıldığı anlaşılmaktadır.  

Bu taktiğe aslında ''Subliminal Mesaj''  denilir.

Kısaca anlatmak istersek  subliminal mesaj; her hangi bir objenin/işitsel ögenin içine gömülmüş, saklanmış yani özellikle oraya gizlenmiş insanın göremeyeceği/duyamayacağı yada farkedemeyeceği şekilde sadece bilinçaltının fark edeceği şekiller, yazılar, sesler ve mesajlardır.

Günümüzde reklamlarda, özellikle sinema gibi görsel medyanın  rağbet ettiği filmlerde sıkça kullanılan bir tekniktir.

İşte bir kaç örnek;

Seccadeye iyice bakıldığında bir papaz görüntüsü ortaya çıkıyor.

Bu seccadedeki domuz figürü çok net bir biçimde görülmekte.

Bu seccadede bulunan caminin kapısında Hristiyanların simgesi olan haç gözüküyor.

Bu resimde birçok hayvan figürünü görebilirsiniz.

Bu seccadeye bazı masonik simgeler ustaca yerleştirilmiş.

Kubbenin üzerindeki haç simgesi net bir biçimde görülüyor.

Bu seccadede hayvan ve cinsel tema işlenmiştir.

Bu seccadede de masonik simgeler ustaca yerleştirilmiş gözüküyor.

YORUM EKLE