Swastika Değil ! Oz Tamgası !

Asırlardır süregelen bir ''Tamga'' vardır.Naziler tarafından ''Swastika'' ismiyle anılan bu Tamga; onların tabirince : ''iyi talihi'' ifade eder. Aslında Nazilerle tanınmadı bu tamga, Dünya milletlerince kullanıldı , kimi yerde; iyiliği ,kimi yerde ; uğuru ,kimi yerde ; güzel şans olduğuna inanılmıştır.Tamgada bulunan dört kol ; Mevsimlerin değişimini ifade eden bir düşünceye vardır.

banner318
Swastika Değil ! Oz Tamgası !

Hatta saat yönüne dönük olan Swastika;  uğuru,şansı ,pozitifliği ifade eder. Saat yönüne ters olan ise; Negatifliği, uğursuzluğu ifade eder.Kendi kültürlerince böle bir mana kazandırmışlardır ve o şekilde nesillerine aktarımını sağlamışlardır. Nazilerin ise böyle bir üstün figürü sahiplenmeleri neticesinde; Partilerinin resmi amblemi hale getirmişlerdir. ‘’SS’’ birliklerinde kullanmışlardır. Uğuru ,İyiliği, güzel talihi andıran, o manaya getirilen Tamgayla Dünya’ya vahşet!Faşizm! Emperyalizmin çirkinliklerini uygulamışlardır. Kayıp kıta Mu'nun simgesi olduğuna veTanrı tarafından dört büyük gücün  kudretinin varlığınan inanılmıştır.

Dört kol ; ‘'hava –ateş-suyu’’ ifade eder.  Halbuki Ön Türkler tarafından Hindistan ve Tibet kanalıyla yayılan Tamgamız ; Nazi Almanyası’nın amblemi haline gelmiştir.

Vahşeti Faşizmi barındıran sözde Hitler tamgası olan sözde Gamalı haç : Türkün öz tamgasıdır . Oz Tamgası ; ozlaşarak yani yanarak; Tengriye ulaşmayı ifade eder.İslamiyet öncesi Türklerde: ölümden sonraki yaşamın ,yani İslam'da ahret inancının varlığına inanıldığı için, maddeden sıyrılarak ruh olma manasını taşır Oz tamgası. Ozlaşmak eyleminin manası; Tengriye ulaşma çabasıdır. Ayrıca kopuz çalan ‘’OZAN’’ larımızın da ismi buradan gelir. Şiirlerini,manilerini ,Tanrıya eriştirmek maksadıyla seslendiklerinden ötürü ‘OZAN’’denilmiştir.

Türklerde her cismin, her eylemin, bir evveli, bir manası vardır.’Her şey Türk için Türk’e göre Türk tarafından’ düsturunu ; kendimize kırmızı bir çizgi haline getirdiğimiz için,manasızlık ve beyhudelik söz konusu değildir! Dünya milletlerine bakıldığı zaman ; her bölgede farklı manada kullanılan Tamganın her bölgede Özü : Tanrıdan geldiğine inanılır. Yani Nazilerin de, Mayaların da, Hindistan ve Tibet kanallarının da hepsinde farklı manada olsa da ortak mana ; Tanrı’nın gücü ifade edilmiştir. Tanrı ile irtibat hali esas alınmıştır. Bunu da Acuna yayan Türklerdir. Tengriye ulaşarak Ozlaşmayı ifade eder Türk kültünde bu mevcuttur bu şekilde farklı kültürlerde yer almıştır ve Özü Türk'tür.

Lakin Kültür Emperyalizminin baş gösterdiği bu süreçte, kendi öz kimliğimize, değerlerimize sahip çıkmamak, dile getirmemek. anlatmamak: Kültür Emperyalizmine boyun eğmek demektir. Ama bizler Gamalı Haç denilen Swastika denilen damganın ; OZ TAMGASI olduğunu anlatmalıyız.Kaynaklarda sabit olunan bilgiler ışığında tarihimizi daima: bilinçli ve doğru bilmeliyiz.

Araştırmalar neticesinde : Oz Tamgası hakkında farklı manalandırmalar da yapılmaktadır. Örneğin : Hz.Süleyman’ın mührü ile akalası olduğunun düşünülmesi, kainatın yaratılmasında da Dört büyük mimar, dört büyük melek, dört büyük geometrici görevlendirildiğine inanılır. Hitler 45 derece Tamgayı çevirerek partisinin amblemi olarak kullanırken şunları ifade etmiştir : ‘’Kırmızıda ; hareketimizin sosyal gayesini,beyazda ; Milliyetçi ideallerimizi, Gamalı Haçda ise ; aryan ırkının mücadele azmini ifade ediyoruz‘’ diyerek Aryan ırkının üstünlüğü ve Swastikayı kendilerine mal etmişlerdir. Bahsettiğimiz Kültürel Emperyalizm ; Öz kültürünü bilmemek ! unutmak! unutturulmaktır.

Tamgadaki dört kol : Türklerde dört cihana hakimiyet ve dört cihanda Tanrıya ulaşmayı simgelemektedir. Ayrıca ; Mevlevilik ve Bektaşilik de Oz tamgasının yankıları görülmektedir. Bunlar ise toplu halde kendi eksenleri etrafında dönerek, göğe ulaşmayı , yani :Tanrıya ulaşmayı simgelemektedir.

Türk İslam coğrafyasında Oz tamgasına her yerde rastlamak mümkündür. Sikkelerde  OZ tamgasının varlığı görülmektedir. Ahmet Yesevi türbesinden ,Ahlat’a kadar yapılan eserlerin hepsinde Oz tamgasına rastlayabilirsiniz. Türkün öz tamgası olan Oz tamgası ; Her yerde eserlerimize nakşedilmiştir. Şamanizm'de kötü ruhların uzaklaştırılması için çalınan davulda aynı şekilde ,Oz tamgası yer almaktadır. Bahsettiklerimiz kaynakçalarda sabittir.Tarihi kaynaklarımızda yer verilmiştir ,çeşitli makalelerde yer almaktadır. Bugün sırf Faşizmin simgesi olduğuna inanıldığı için, kendisini Faşist ilan eden ; gerek Neo Nazilere gerek Faşistler de sözde üstün ırk damgası olarak Türk Tamgası olan Oz Tamgası kullanılmaktadır.Oysa oz tamgasını Nazi Almanya’sının değil Türk’ün tamgası olduğundan bi haberlerdir.

Görüldüğü gibi; Türk’ün olmadığı bir cihanda; ne tarihten, ne de başka bir olgudan bahsedilmez.Türk daima yol gösterendir .Türk daima önderlik yapandır. Türk kültürü : Bütün Dünya milletlerini, dinlerini etkilemiştir.Türk bir kutuptur ! Türk bir Güneştir ! Türk bir Dolunaydır.Türk beklenilendir ! Türk hasret duyulandır .Bütün milletlerin hayranlık duyduğu Asil millettir.

Ertuğrul Subaşı

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.