Ak Parti’li Ümraniye Belediyesi 'devir parası' istedi, pazarcılar süresiz eyleme başladı;

İstanbul Ümraniye'de pazar esnafı, belediyenin Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'te olmamasına rağmen 'devir parası' istemesi nedeniyle süresiz eylem kararı aldı.

Ak Parti’li Ümraniye Belediyesi 'devir parası' istedi, pazarcılar süresiz eyleme başladı;

Bugün Atakent Mahallesi'nde kurulması gereken pazar yerine gelen esnaf, satışa başlamadı ve pazar girişinde imza topladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anadolu Yakası Pazarcılar Odası Başkanı Memet Emin Yarar "Yönetmelikte olmayan bir ücreti zabıta yoluyla baskı kurarak almaya çalışıyorlar, 'çeşitli gelirler' adı altında makbuzlandırıyorlar" dedi.

Ümraniye'de pazarcılar, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'te olmamasına rağmen belediyenin metrekare başına 4 bin lira 'devir parası' istemesi üzerine süresiz eylem kararı aldı. Yönetmeliklerde ücret olmamasına rağmen belediyenin para talep ettiğini belirten pazarcılar, "Ücreti zabıta yoluyla baskı kurarak, sindirerek, zorla almaya çalışıyorlar" dedi.

T24'e konuşan Anadolu Yakası Pazarcılar Odası Başkanı Memet Emin Yarar, "Bir-iki arkadaşımız bu ücreti ödedi, 'çeşitli gelirler' adı altında makbuzlandırıyorlar. Esnaf arkadaşlarımız şimdilik eylemin süresiz olacağını düşünüyorlar" dedi.

Uygulamanın İstanbul'da sadece Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden pazar esnafı, tezgahlarda imza kampanyası başlatıp vatandaşlardan destek istedi. İlçe sınırları içinde 17 semt pazarı olduğunu ifade eden ve mevcut koşullarda hiçbirinin açılamayacağını belirten esnaf, belediyenin bu uygulamadan geri dönmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kanunsuz bir eyleme dönüştürdüler, 50-100 kişiyi geçmiyor"

Dün Ümraniye'nin en büyük pazarlarından Cumartesi Pazarı'nın kurulmaması üzerine açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, pazar esnafının eylemini 'kanunsuz' olarak nitelerken, "Pazarımızda bunları kanunsuzluğa itecek bir eyleme dönüştürdüler, bunlar da 50-100 kişiyi geçmiyor. Ben vatandaşımıza bu hizmeti vermeyen, kanunsuzluğa itilen insanları ikaz ediyorum. Böyle bir eylem kanunsuzluktur, halka hizmeti baltalamaktır" dedi.

"Esnafı pazar yerlerini açmamaları için tehdit ettiler"

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Pazar esnafımız 17 ayrı mahallede pazarlar kuruyor. Ben Ümraniye Belediye başkanı olduktan sonra bazı düzensizlikler olduğunu gördüm. Bazı pazar esnafı arkadaşlarımız kendileri bunları kullanacaklarına kiraya vermişler. Yönetmeliklerimize, kanunlarımıza göre pazar esnafı bunu ranta dönüştüremez. Bizim 2300'e yakın pazar esnafımız var. Bunların 1300 tanesi kendi tezgahında kendisi yapıyor. 700'e yakın tezgah sahibiyse kiraya veriyor. Ben Pazarcılar Odası'ndan bunları düzeltmelerini istedim, onlar da düzelteceklerini söyledi. Maalesef bugün 5 Ekim Cumartesi pazarımızda bunları kanunsuzluğa itecek bir eyleme dönüştürdüler, bunlar da 50-100 kişiyi geçmiyor. Ben vatandaşımıza bu hizmeti vermeyen, kanunsuzluğa itilen insanları ikaz ediyorum. Böyle bir eylem kanunsuzluktur, halka hizmeti baltalamaktır. Bu kanunsuzluklardan dolayı biraz bizim gecikmemiz olursa, sabırla çalışıyoruz. Kanunsuzluk ve yönetmeliklere uymamak bizim şiarımız olmamalı. Biz esnafımız alın teri için esnafımızın yanındayız, kanunsuzluğa geçit vermeyeceğiz, pazarcıların sırtından kimse haksız kazanç elde edemez. 1300 esnafımız ekmeklerini kazanıyorlar, bunlara baskı yaparak pazar yerlerini açmamaları için tehdit ettiler, lütfen pazar esnafı kardeşlerimiz de baskılara boyun eğmesinler. Kanuni mercilerle görüşüp gerekenleri yapacağız."

Yönetmelik ne diyor?

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'te pazar yerlerinin tahsisi ve devrine ilişkin herhangi bir ücret tahsil edilemeyeceği belirtilen Madde 15 ve Madde 6 şöyle:

MADDE 15

(1) Tahsis ücreti, satış yerinin kullanımı sonrasında belediye meclisince her yıl belirlenecek tarifeye göre belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında (Mülga ibare:RG-13/7/2013-28706) (…) tahsil edilir. (Ek cümle:RG-11/3/2017-30004) Tahsis ücretinin günlük tahsil edilmediği durumlarda toplu tahsilatlar bir aylık süreyi aşmayacak şekilde yapılır.

(2) Üreticilerden alınacak tahsis ücreti, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifedeki en alt orandan hesaplanır.

(3) Meslek kuruluşları, belediyelerle yapılan protokoller çerçevesinde verdikleri hizmetler için, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında makbuz karşılığında ücret tahsil edebilir.

(4) Tahsis sahiplerinden, bu maddede belirtilenler dışında herhangi bir ad altında ücret tahsil edilemez.

MADDE 16 – (Değişik:RG-13/7/2013-28706)

(1) Tahsis edilen satış yerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde belediye encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilir.

(2) Tahsis sahibinin vefatı halinde devir, vefat tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunulması ve kanuni mirasçıların anlaşmasına bağlıdır. Mirasçıların anlaştığını gösterir noter onaylı belge ile veraset ilamı talep dilekçesine eklenir.

(3) Vefat dışında birinci fıkrada belirtilen diğer durumlarda devir, yazılı talepte bulunulmasına bağlıdır.

(4) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı yapılan devir işlemleri ile kesintisiz beş yıldır kullanılan satış yerlerinin beşinci fıkra hükmü çerçevesinde devri işlemlerinden herhangi bir ücret tahsil edilmez.

(5) Birbirini takip eden üç takvim yılı içinde 26 ncı maddeye göre üç kez faaliyetten men cezası uygulanmamış olan tahsis sahipleri, birinci fıkra hükmü dışında satış yerlerini 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyan kişilere devredebilir.

(6) Satış yerlerinin başkalarına devri için ilgililerin haklarında uygulanmamış olması gereken beşinci fıkradaki cezai işlemler, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen diğer cezaları da kapsayacak şekilde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

(7) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerinin devrinde, genel hükümlere göre hareket edilir.

YORUM EKLE