AKP’li Arnavutköy Belediyesi 160 Kişiye 5000 Kişilik yemek ikram etmiş

Arnavutköy Belediyesi'nin yaptığı usulsüzlük Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Rapora göre Arnavutköy Belediyesi, 160 Kişiye 5000 Kişilik yemek ikram etmiş, yemeğe katılan her misafir 31,25 tabak etli pilav yemek zorunda bırakılmış. Bu insanlık suçudur....

banner311
AKP’li Arnavutköy Belediyesi 160 Kişiye 5000 Kişilik yemek ikram etmiş

120 sayfadan oluşan Sayıştay raporu, mal ve hizmet alım ihalelerindeki usulsüzlüklerden, personel araçlarının mesai haricinde kullanımına, park alanlarının özel sitelere kiralanarak halkın kullanımına kapatılmasından, bazı cemiyet ve vakıflara ait özel okullara büyük meblağlarda yardımlar yapılmasına kadar sayfamızda ancak bir kısmını işleyebileceğimiz bir çok konuyu içeriyor. 

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği kapsamında 5000 kişilik bir yemek organizasyonu için 1 adet canlı yayın aracı sağlanması, en az 5 saatlik uydu frekans kiralama hizmeti gibi alımlar yapıldığı ve hak edişinin tam olarak ödenmesine rağmen raporda,  “Belediye’ye ait olan kültür merkezinde açık büfe kahvaltı verilmesi şeklinde bir organizasyon yapıldığı, 8 kişi oturma kapasiteli yaklaşık 20 adet masa kurulduğu, bu durumda katılımcı sayısının 160 kişi olabileceği tespit edilmiştir. Teknik şartnamede yazılı olan etkinliğin en az iki ulusal kanalda canlı yayınlanması, canlı yayın aracı bulundurulması, çok sayıda teknik ekipman ve bu ekipmanların operatörlerinin hazır bulundurulması gibi hususların yerine getirilmediği görülmektedir” denildi. 

RAPORU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

RAPORU sayistay.gov.tr'den OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ ( YEMEK KISMI 19. VE 20. SAYFALARDA)

100 m HORTUMA 7800 LİRA BEDEL
Raporda yer alan ve rayiç bedel belirlenmesindeki usulsüzlüklerin konu edinildiği bir bölümde değinilen, 2016/478779 ihale kayıt numaralı “2017 Yılı Kadın Kültür Merkezi ve Arnavutköy Gençlik Merkezleri Hizmet Alım İşi” ihaleyi alan firmanın 1 m hortum için 78 lira, 1 kettle için 500 lira, bulaşık makinesi parlatıcısı için ise 300 lira değer biçtiği gözlendi.
Birim piyasa değerinin yaklaşık %90 üzerinde bir fiyatlandırma ile ihale edilen mal ve hizmetler için kamu zararı oluştuğu raporda belirtiliyor. İşin bir diğer tuhaf kısmı ise aynı yüklenici firma 08.12.2017 tarihinde yine kendisinde kalan fakat 696 sayılı KHK nedeniyle iptal edilen ihalede bir sene önce metresine 78 lira değer biçtiği hortumu bu sefer 1,72 lira olarak teklif sunmuş.

İHALELERDE NOKTA ATIŞI ŞARTLAR
Yapılan bazı ihalelerde istenen şartların rekabeti ortadan engelleyici etkisine de atıf yapılırken, örnek verilen bir ihalede şöyle denildi:
Arnavutköy Belediyesince ihalesi yapılan 2016/478779 ihale kayıt numaralı ve 6.292.285,00 TL sözleşme bedelli “2017 Yılı Kadın Kültür Merkezi ve Arnavutköy Gençlik Merkezleri Hizmet Alım İşi” kapsamında; ihalede rekabeti engelleyici uygulamalara gidildiği, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmayan hizmet alımı, personel çalışmasına dayalı hizmet alımı, mal alımı ve gezici kütüphane yapım işinin 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak bir arada ihale edildiği; bunların sonucu olarak ihale kapsamında temini sağlanan malların günün rayiç değerlerinin üzerindeki fiyatlardan satın alındığı, mal temin edilmesi işinin hizmet alımı ihalesi kapsamında gerçekleştirilmesi nedeniyle alınan bütün mallar için %18 KDV ödendiği tespit edilmiştir. Söz konusu işin teknik şartnamesinin 6.2’nci maddesinde aynen; “İsteklinin Genel Yükümlülükleri: Yüklenici Firma bu gezileri gerçekleştirebilmek için TURSAB A SINIFI SEYAHAT ACENTASI belgesine sahip olmak zorundadır” hükmüne yer verilerek gezi ile doğal bir bağlantısı olmayan birçok iş, hizmet ve mal alımı için rekabet engellenmiş ve kamu kaynaklarının uygun şartlarda elde edilmesinin önüne geçilmiştir”

DERNEK VE VAKIFLARA MİLYONLARCA HARCAMA
Raporda sıralanan bulgulardan 7 numarada, ” Belediye Tarafından Dernek ve Vakıflara Mevzuata Aykırı Olarak Yardımda Bulunulması” başlığında aktarılan, bazı dernek ve cemiyetlere usulsüz yapılan yardımlar ise yok artık dedirtti.
Arnavutköy’de ücretli özel okulunu kendisine bağlı bir vakıf vasıtası ile işleten ve raporda “bir Cemiyet” olarak adlandırılan yapıya, Çatı Katı, Konferans ve Spor Salonu,Peyzaj, Bahçe Düzenlemesi ve Basketbol Sahası, Yüzme havuzu gibi işlemleri için 1 milyon liranın üzerinde yardımda bulunmasına değinilerek şöyle denildi: “Belediyenin mahalli müşterek bir nitelikte olmayan özel okul binasına yüzme havuzu,konferans salonu, spor salonu, çatı imalatı ile bahçe ve peyzaj düzenlemesi yapılmasının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu açıktır.”

HİÇ YAPILMAYAN VEYA İHALE ŞARTLARI İLE UYUŞMAYAN ETKİNLİKLER
“İhale Dokümanında Belirtilen Hususlara Riayet Edilmemesine Rağmen Hakediş Ödemelerinin Tam Olarak Yapılması” başlığında ise Arnavutköy’de yapılan veya yapılmış gibi gösterilen etkinliklere mercek tutuldu.
Örneğin Anneler Günü etkinliği kapsamında ünlü bir sanatçının katılımı ile 14.05.2017 tarihinde yapıldığı belirtilen bir konsere dair raportöre, hakedişi ödenen konserin yapıldığına dair belediye tarafından her hangi bir görsel veya video sunulmadığı gibi, bu konu İlçe milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan ve ” 2017 yılı içerisinde Müdürlüğe bağlı herhangi bir okulda, Belediye tarafından konser organizasyonu yapılmadığı”nı belirten yazı ile de tescillenmiş.

BELEDİYENİN SAVUNMALARINA DA YER VERİLDİ.
Raporda her başlık altında konu ile ilgili Arnavutköy Belediyesi’nden alınan bilgi de eklenerek yorum getirildiği görüldü. Raporda halka açık park alanının sitelerce işgaline dair belediye cevabında, “otopark işgalinin sonlandırıldığı ve imar planlarındaki park alanının fiili olarak da parka dönüştürüldüğü, gerekli ecrimisil tahakkuk ve tahsilatının yapıldığı bildirilmiştir” denildi.
Bir Cemiyet için 1 milyon liradan fazla tutarda yapılan harcamaya dair ise yine belediye tarafından cevaben, “Cemiyetin 02.02.2017 tarihli dilekçesiyle mülkiyeti kendilerine ait Değirmenbaşı mevkiinde kain Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çağlagül Sokak No:2 adresinde bulunan okul inşaatının çatı katıyla ilgili yardım talebinde bulunduğu, Belediye Meclisi’nde alınanan karar ile Cemiyet ile ortak protokol yapıldığı ve Cemiyetin talebi üzerine yapılan imalatların, tamamen mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği”denildi.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ’NDEN CEVAP 
“% 4’lük hata yaklaşık 8 milyon lira!”
Sayıştay’ın 2017 yılı Arnavutköy Belediyesi Raporu ile ortaya çıkan usulsüzlüklere Arnavutköy Belediyesi sosyal medyadan yayınladığı bir basın açıklaması ile cevap verdi.

Arnavutköy Belediyesi Sayıştay raporu nedeni ile kurumun “siyasi linç” gördüğünü, 2017 yılında 195 milyon liralık ihalelerden sadece %4’ünde sorun görüldüğünü, bunların da fiyatlarda kaba hatalar ve KDV hesaplamalarında yanlışlıklar olduğunu,  başkan ve yardımcıların bu konuda karar verici ve uygulayıcı olmadığını, tüm sorumluluğun ilgili müdürler ve yardımcılarında olduğunu, onların haklarında da idari soruşturma başlatıldığını bildirdiği açıklamayı “bu konuda gündeme gelmekten dolayı özür dileriz“ diye bitirdi.

Basın açıklamasında 120 sayfalık raporda yer alan bulgulardan sadece ihaleler ile ilgili olanlara bir kısım cevaplar verildiği, diğer hususlara ise herhangi bir yorum getirilmediği görüldü.

"2017 YILI SAYIŞTAY RAPORU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kamu kurumlarında mali açıdan denetim görevi bulunan Sayıştay. Belediyemizin 2017 yılına ait işlemlerini de denetlemiştir.

300 Milyonun üzerinde bütçesi ile 2017 yılında 195 milyon liralık kamuya açık ihalesi bulunan belediyemizin işlemlerinde sadece % 4’ üne karşılık gelen tutarıyla ilgili olumsuzluk tespit edilmiştir. % 96 gibi neredeyse bütüne yakın kısmı Sayıştay denetiminden sorunsuz bir şekilde geçmiştir.

Kamu ihaleleri ile ilgili kanunlar ve diğer mevzuatta ihalelerin ön hazırlıkları, onayları ve gerçekleştirme işlemlerinde tüm yetki ilgili birimin müdüründe ve personelindedir. Belediye başkanı ve yardımcıları bu konuda karar verici ve uygulayıcı olamaz. Belediyemiz Kültür İşleri Müdürlüğü'nün bazı ihaleleri ile ilgili gördüğü lüzum üzerine Belediye Başkanımız 30.03.2018 tarihinde verdiği olurla inceleme başlatmıştır. Bu inceleme sonucunda elde edilen bulgular başkanlık makamına sunulmuştur. Yani bugün denetim raporuyla kamuoyuna yansıyan konularla ilgili 7 ay önce soruşturma açılmıştır. Bu soruşturmanın sonucunda ihale yetkilisi olan müdür ve bazı müdürlük personeli hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıca gerek ihalelerin yaklaşık maliyetlerinde gerekse ihale şartnamesine uygun yapılmayan hususlar tek tek tespit edilmiştir. Bu tespitlerde yapılmayan bazı iş kalemleri yerine (örneğin sanatçı getirilmesi) başka harcamalar yapılmış olmasına rağmen (örneğin toplu nikah da evlenen çiftlere beyaz eşya ve çeyrek altın verilmesi) şartnamede olmaması nedeniyle harcama kalemlerinde gösterilmemiş olduğu belirlenmiştir. Bir kısmında ise yaklaşık maliyetinin belirlenmesi aşamasında yüksek fiyatlardan hesaplandığı şekilde kaba hataların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca KDV oranlarının da yanlış hesaplandığı görülmüştür.

Bu ve benzeri işlemlerin sonucunda Belediye Başkanfmn talimatı ile ilgili birimin müdür ve bazı personeline disiplin cezası verilerek görevlerinden alınmışlardır.

Yasa gereği haklarında adli işlem yapılmak üzere önce Kaymakamlık Makamı'na bildirilerek akabinde konu savcılığa aksettirilmiştir. Bu süreç devam etmektedir

Kamuoyuna yansıyan hususları içeren dosyalardaki hatalı işlemler ve ödemelerden kaynaklanan tutarları piyasa değerinin üzerinde belirlenen ürünlerin fiyat farkları hesap edilerek ilgililerden tahsil edilmiş ve belediyenin kasasına iade edilmiştir. Yukarıda izah edildiği üzere bu konularda belediyemiz Sayıştay raporunun açıklanmasından 7 ay önce kamu zararını giderici ve ilgilileri hakkında idari ve adli soruşturma içeren görevlerini yerine getirmiştir.

Yaklaşık 1250 kişinin görev yaptığı kurumda birkaç kişiden kaynaklanan sorunu genelleştirmek ve bunun üzerinden siyasi linç kampanyası yürütmek büyük haksızlıktır.

Sorumlu olduğumuz Arnavutköy halkına ve kamuoyuna böyle bir konu ile gündeme gelmekten dolayı üzüntülerimizi belirtir saygılar sunarız.

Arnavutköy Belediyesi"

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.