Ali Akın, Kadir Mısıroğlu’nun yüzüne Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini tek tek anlatmış

Diyanet işleri eski başdanışmanı ve Arşiv uzmanı Ali Akın Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’nun yüzüne karşı Cumhuriyet dönemini ve Osmanlı dönemini anlattığı anısını bir video ile paylaştı.

Ali AkınKadir Mısıroğlu'na bunları anlattım, cevap veremedi, sonra bütün irtibatımı kestim kendisiyle. Benim söylediklerimi kabul etmezsen yanıma gelme bir daha görüşmeyelim dedim. Kadir Mısıroğlu'nun akıl ve mantık zafiyeti var.” dedi.

Osmanlı'dan sonra Cumhuriyetin kurulup, Osmanlı'nın her şeyini yok ettiğini iddia eden “Kadir Mısıroğlu'na "Osmanlı'da ne vardı da Cumhuriyet yok etti?" diyerek Osmanlı'nın ne olduğunu anlatmış.

Ali Akın, Kadir Mısıroğlu ile ilgili ilginç anısını anlatıyor

Ali Akın videonun bir bölümde şunları ifade etti “Kadir Mısırlıoğlu Cumhuriyetçiler geldi, İslamı yıktılar, her şeyi yıktılar, onu götürdüler bunu götürdüler. Sen bilmiyorsan ben sana anlatayım. Cumhuriyet'ten önce ne vardı ki, bak dedim, Ahmet Cevdet Paşa defalarca adliye vekili yapmış, adliye bakanlığı yapmış bir insan. Gitmiş gelmiş birkaç kez. Ticaret Bakanlığı yapmış, Valilik yapmış ve her şeyden önce Mecelle heyetinin başkanı. Sen bu adama inanıyor musun? İnanıyorsan, Onun Abdülhamid'e verdiği Maruzatını oku. Bir profesör tarafından sadeleştirildi,Osmanlıcadan yeni Türkçeye yeni Türkçemize de çevrildi. Ne diyor “Tanzimat'tan önce ahlak olarak Osmanlı toplumu Lut kavmine dönmüştü. Oku orada dedim. Cumhuriyet'ten önce İstanbul'da kaç tane genelevi vardı. 170 tane iş yeri vardı. Buna karşılık 359 tane genel evi vardı.Cumhuriyet'ten önce, İslam bumu.

Sonra daha önce yazılmış kitaplar, o cinsi sapıklık konusunda yazılmış kitaplar var dedim.

Kabusname Fatih'in babası Murat'ın emriyle tercüme edilen Yavuz Sultan Selim'in emriyle yazılmış olan kitabı biliyor musun? Oradaki cinsi sapıklığı biliyor musun? o yazıları. Bu nasıl İslam? Bunlar mı İslam? İslami ahlak mı var Osmanlı'da dedim.

Yahu sen Evliya Çelebi'nin kitabına bak Evliya Çelebi kitabında ne diyor “Osmanlı toplumunda İstanbul'dan bahsederken cinsi Sapıkların da vergi mükellefi olduklarını yazıyor. Şu kadar var bu kadar vardı.

Bunları devlet de bunları biliyordu. Ve burada kazancından Devlete vergi veriyorlardı. Vergi mükellefidir bunlar diyor. Yani sen hiç Osmanlı tarihi hakkında hiçbir bilgiye sahip değil misin?

“Cumhuriyetçiler geldi, milli şuuru kaldırdılar” Nesi milliydi.

Milli bir ekonomi mi vardı dedim Kadir bey.

Bak dedim resmi istatistikleri göstereyim ben sana. Cumhuriyet'ten önce kaç tane sanayi kuruluşu vardı 281 tane sanayi kuruluşu vardı. Peki, bütün bu sanayi kuruluşlarının sermaye ve emeğinin kaçta kaçı Türklerindir yalnız yüzde 15'i Türklerindi. Yüzde 85'i gayri Müslimlerindi. Bu mu milli ekonomi? dedim.”

YORUM EKLE