Dünyanın sonu geldiğinde ne yapacağız? Bilim insanları açıkladı

Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti, herhangi bir felaket nedeniyle dünyanın sonunun gelmesi durumunda insanların alternatif olarak ne yapacağını duyurdu.

Dünyanın sonu geldiğinde ne yapacağız? Bilim insanları açıkladı

Yeni araştırma, evrendeki başka bir yerde yerleşim kurmak için kaç kişinin ve ne kadar kaynağın gerekeceğini anlamaya çalıştı.

Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti'nin kaleme aldığı makale, bu soruyu matematiksel modelleme kullanarak yanıtlamaya çalıştı. Çalışma, gezegende yaşaması gerekecek asgari insan sayısının yanı sıra bu kişilerin yerleşimin kendi kendini idame ettirebilmesi için nasıl bir yaşam biçimini benimsemesi gerektiğini bulmaya çalıştı.

Salotti, gereken asgari kişi sayısının 110 olduğunu fakat daha fazla insanın mevcudiyetinin hesaplamaları değiştireceğini ortaya koydu.

Ayrıca bu insanların başarısının, birlikte çalışmayı, zamanlarını ve kaynaklarını paylaşmayı ne ölçüde başarabilecekleri gibi geniş bir dizi etkene bağlı olduğunun altını çizdi.

Profesör Salotti, sorunun şuanda büyük ölçüde kuramsal olduğunu ama insanlığın geleceğine yönelik kayda değer etkileri olabileceğini vurguladı. Salotti'ye göre Dünya'daki yaşam bir gün "bazı felaket olaylarıyla" tehlikeye girebilir ve Mars'a veya bir başka gezegene yönelmenin insanlığın hayatta kalması için tek yol olması mümkün.

SpaceX gibi bazı şirketler bunun gerçekleşebilmesine olanak sağlamak için yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Bu çabalar dahilinde insanları uzun Mars yolculuğunda taşıyabilecek roketler üretildi. Diğer yandan buna dönük her çaba kaçınılmaz olarak böyle bir girişimin kaldırabileceği insan sayısıyla sınırlı olacak. Profesör Salotti de bunun, insanları orada hayatta kalabilecek ve yaşamlarının kendi kendini idame ettirmesini sağlamak için yeterli kaynağı ve aracı yaratabilecek asgari kişi sayısını belirleme amacıyla önemli hesaplamalar yapmaya iteceğini vurguladı.

Çalışma, insanların bunu olanaklı kılmak için yapmaları gereken işi ve bu işi yapmak için ne kadar zamanları olacağını anlamaya çalıştı. Profesör Salotti, 110 insanın bahsedilen işi yapabilecek asgari kişi sayısına karşılık geldiği çıkarımında bulundu. 

"Başka Bir Gezegende Hayatta Kalmak İçin Gereken Asgari Yerleşimci Sayısı" (Minimum Number of Settlers for Survival on Another Planet) başlıklı çalışma bu hafta Scientific Reports'ta yayımlandı.

YORUM EKLE