Eminönü'ndeki balıkçıların itirazına mahkemeden ret!

Eminönü'ndeki bir esnafın, kira kontratının son bulması üzerine bulunduğu alanı tahliye etmesini isteyen İBB aleyhine 'yürütmenin durdurulması' talebiyle açtığı dava, kısa bir süre için yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin ardından reddedildi.

Eminönü'ndeki balıkçıların itirazına mahkemeden ret!

İstanbul 4. İdare Mahkemesi kararında, "Davalı idarece (İBB) söz konusu taşınmazın tahliyesi, aksi halde kanun uyarınca tahliye edileceğinin bildirilmesine ilişkin ön bildirim niteliğindeki işlemi (belediye bildirimi), idari davaya konu edilebilir kesin ve yürütülebilir nitelikte değildir. Davanın reddi gerekmektedir. Uyuşmazlığa konu taşınmazın tahliyesine yönelik, mülkiye amirince tesis edilen bir işlem idari davaya konu edilebilir" ifadeleri yer aldı.

minönü'nde balık ekmek satışı yapan bir esnafın, kira kontratının son bulması üzerine bulunduğu alanı tahliye etmesini isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aleyhine "yürütmenin durdurulması" talebiyle açtığı dava, kısa bir süre için yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin ardından, usuli olarak incelenmeksizin reddedildi.

Yürütmenin durdurulması talebinde bulunan Eminönü balıkçı esnafından Arif Hikmet İlke, avukatı Mehmet Yıldırım aracılığıyla İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının, "kira sözleşmesi bittiği gerekçesiyle işgal ettiği alanı tahliye etmesi, aksi takdirde yerinden zorla çıkarılacağı" şeklinde tebliğ ettiği işlemin durdurulması talebinde bulundu.

Yürütme durdurulmuştu

Talebi değerlendiren mahkeme, 1 Kasım'da verdiği kararla, iptali talep edilen işlemin konu itibarıyla uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirtip, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ve yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, geçici süreyle yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından bu kez kesin bir karar aldı.

Yeni kararda usuli ret

Usul incelemesi yapan mahkeme, bu tür idari işlemlerin icrai nitelikte olmadığını ve tek başına herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirterek, mevzuata göre devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ile tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların tahliyesine ancak gayrimenkullerin bulunduğu yer mülkiye amirince sağlanacağının açık olacağını kaydetti.

Mahkeme, kararında, "Bu durumda davalı idarece söz konusu taşınmazın tahliyesi, aksi halde 2886 sayılı kanunun 75. maddesi uyarınca tahliye edileceğinin bildirilmesine ilişkin ön bildirim niteliğindeki işlemin (belediye bildirimi) idari davaya konu edilebilir kesin ve yürütülebilir nitelikte olmadığı, sonuç ve kanaatine varıldığından davanın 2577 sayılı yasanın 15. maddesinin 1-b bendi uyarınca reddi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kararda, ayrıca uyuşmazlığa konu taşınmazın tahliyesine yönelik, mülkiye amirince tesis edilen bir işlemin idari davaya konu edilebileceği hatırlatıldı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 1 Kasım'daki geçici yürütmeyi durdurma kararında, balıkçı Arif Hikmet İlke'nin başvurusu üzerine, belediyenin talep ettiği işlemin, konu itibarıyla uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirtip, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.

YORUM EKLE