FETÖ'cülerin hedefindeki İYİ Parti'li Kerim Çoraklık gözaltına alındı

Devlet büyüklerine hakaretten gözaltına alınan Kerim Çoraklık gözaltına alındı.

FETÖ'cülerin hedefindeki İYİ Parti'li Kerim Çoraklık gözaltına alındı

Çoraklık hakkında 7 günlük gözaltı kararının alındığı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Çoraklık'in twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar dolayısıyla göz altına alındığı ama bu paylaşımların 2012 ve 2013 yıllarında yapıldığı yandaş medyanın günlerdir bu  bu konuyu işlediği biliniyor.

Devlet büyüklerine hakaret suçunun 6 aylık süresinin olduğu kanunlarla sabitken, bir takım FETÖ'cü trollerin yönlendirmesi ile bu operasyonun gerçekleştirildiği gün yüzüne çıkmış oldu.

İlgili kanun maddesi ise şöyle ;

Hakaret suçu, TCK md. 125-131 arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret suçuiki farklı şekilde işlenebilir: a-) Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi, b-) Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi. Hakaret suçu doğrudan kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır. Hakaret suçu ile sosyal bir kavram olan “şeref” ve kişinin özsaygısı korunmaktadır.

Hakaret Suçu Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Hakaret suçunun basit şekli takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer alır. Suçun mağduru, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde şikayet hakkını kaybeder. Şikayet hakkı, en geç dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır.

Nitelikli hakaret suçu şikayete tabi değildir. Bu nedenle suçun nitelikli halleri için herhangi bir şikayet süresi sınırlaması yoktur. Suçun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde cumhuriyet savcılığı resen soruşturma açar.

Basit hakaret suçu (TCK md.125/1-2-3), taraflar arasında uzlaştırma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardandır. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

Hakaret suçları nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Hemen belirtelim ki, kamu görevlisine ve cumhurbaşkanına hakaret suçu, şikayete tabi suçlardan olmadığından uzlaştırma kapsamında değildir.

 

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2018, 00:32
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hamit Iltaş
Hamit Iltaş - 9 ay Önce

işte bunun için Türkiyede bakkal rıza amca adalet bakanından daha güvenilir insan çıkıyor anketlerde. iyi insanların mucadeleside bunun için var.

SIRADAKİ HABER