Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi neleri içeriyor?

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi’ yayımladı. Genelgeyi BirGün’e değerlendiren avukat Nakıpoğlu, “Bakanlık, İstanbul Sözleşmesi’nin önemini 8 sene sonra fark etmeye başladı” dedi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi neleri içeriyor?

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için Bakan Süleyman Soylu imzalı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayımladı.Genelgeye göre, Emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak, 500 bin kolluk personeli de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.Geçtiğiimiz yıl en az 474 kadın öldürmüş, öldürülen 152 kadının ise kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemezken, İçişleri Bakanlığı son 5 yılda 94 kadın devlet koruması altındayken cinayete kurban gittiğini açıklamıştı. 

ALTI SENE SONRA HATIRLADILAR

Kadına şiddetin önlenmesi konusundaki çalışmalarıyla bilinen Avukat Selin Nakıpoğlu yayınlanan genelgeyi Birgün'den Dila Esen'e değerlendirdi. Nakıpolu şunları söyledi: “Kolluk eğitimi ve kadına yönelik erkek şiddetine dair zorunlu derse tabi tutulmaları mühim. Zira kolluğun şiddet olan vakalarda âdeta uzlaştırmacı rolüne büründüğünü görüyoruz, ‘kocandır, sabret’ gibi lafları artık duymayacağımızı ümit ediyorum. Kadına yönelik erkek şiddeti ile mücadelede en büyük eksiklik kurumlar arası koordinasyon. Ancak STK’lerin sürece dahil edilmesine dair bir düzenleme yine göremiyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin altını çizdiği noktaları altı sene sonra da olsa artık görmeye başladı demek ki bakanlık. Bu müspet bir durum… Silahı müsaderesi tedbiri 6284 sayılı yasa yürürlüğe girdiğinden beri neredeyse hiç uygulanmamış tedbirlerden biridir. Sekiz sene sonra bu tedbirin ne kadar önemli olduğunu fark etmiş olduklarını görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin ne kadar önemli olduğunu, sözleşmeyi yok saymanın kadın ve çocuklara geri dönülmez zararlar vereceğini hep söyledik.”


Genelgede hayata geçirilecek adımlar şöyle:

>>Polis Akademisi Başkanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından konuya ilişkin eğitim müfredatı hazırlanacak.
>>Elektronik kelepçe 81 ilde yaygınlaştırılacak.
>>Er ve erbaşlara eğitim verilecek.

>>Kolluk birimlerine gelen mağdur kadınlara yönelik iş ve işlemlerin mahremiyetine ve gizliliğine özen gösterilecek.
>>6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği de muhakkak kolluk tarafından kontrol edilecek.
>>Şiddet uygulayanın geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları dikkatlice analiz edilerek vaka bazlı çalışılacak. Riskli durumların belirlenerek ek tedbirlerle ilgili makamlar uyarılacak.
>>Varsa ruhsatlı silahına el konulacak.

YORUM EKLE