Mansur Yavaş, doğalgaz sayaçları bedeli hakkında konuştu

Doğal gaz sayaçları hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ücretin geri iadesinin güvence bedeli olarak belirtilmediği için olanaklı olmadığı görülmektedir" dedi.

Mansur Yavaş, doğalgaz sayaçları bedeli hakkında konuştu

Doğal gaz sayaçları hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ücretin geri iadesinin güvence bedeli olarak belirtilmediği için olanaklı olmadığı görülmektedir" dedi.

Seçim öncesinde verdiği sözleri tutmak için yaklaşık 5 aydır ara vermeden çalıştıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Bu sözlerden birisi de hemşehrilerimizin doğal gaz sayaçları ve haksız alınan bedellerle ilgili şikayetlerini çözüme kavuşturmak için mücadele etmekti" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş ayrıca, "Ankaralıların hakkını aramak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ankara'ya doğalgazın Büyükşehir Belediyesi tarafından getirildiğini vurgulayan Yavaş, "O tarihlerde doğal gazın getirilmesi sırasında Ankaralı hemşehrilerimize büyük külfetler yüklenmiştir. Belediyenin doğal gaz dağıtım hizmetleri için kurduğu Başkentgaz A.Ş; 2013 yılında tümü ile özelleştirilmiştir. Genel düzenlemelerin aksine bu özelleştirme sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesine hisse bırakılmamıştır. Belediyeye Türk Ticaret Kanunu ile verilen yönetim ve denetim kurullarında temsil hakkını düzenleyen hüküm de kaldırılmıştır. Bu hüküm sadece ve sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi için uygulanmıştır. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu hüküm uygulanmamakta. Hepsinde belediye temsilcisi doğal gaz dağıtım şirketlerinde yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Başkentgaz A.Ş'nin dağıtım hizmetlerini EPDK denetiminde kamu imtiyaz sözleşmeleri kapsamında yerine getirdiğini dile getiren Mansur Yavaş, "Bu yüzden abone olma ve sözleşme koşullarından doğan uyuşmazlıkların idari yargı alanına girdiği için diğer şirketlerden farklılık göstermektedir" dedi.

"Dağıtıcı şirket karşısında Ankaralıların yalnız bırakması düşünülemez"

Şikayetlerin 2 milyon doğal gaz abonesini ilgilendirdiğini söyleyen Yavaş, "Doğal gaz konusundaki yakınmalar, belediyemize de iletilmekte, bazı hemşehrilerimizce yaşanan sıkıntıların belediyemizle ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu konu sosyal medyada da geniş bir şekilde yer almaktadır. 2 milyon aboneyi ilgilendiren bu yakınmalar konusunda bizim ilgisiz kalmamız, dağıtıcı şirket karşısında Ankaralıların yalnız bırakması düşünülemez. Dağıtıcı firma ile özel bir husumetimiz de yoktur. Aksine birçok konuda iş birliği yapmaktayız" diye konuştu.

"Ücretin geri iadesinin güvence bedeli olarak belirtilmediği için olanaklı olmadığı görülmektedir"

Sivil toplum kuruluşları ve tüketici dernekleri ile de işbirliği yapıldığını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Belli başlı yakınma konuları tespit edilmiş, bunların hukuk zemininde giderilmesi, yargı denetiminden geçirilmesi için her türlü hazırlıklar yapılmış, avukatlar görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine yapılacak hukuksal işlemlerden bazıları şunlardır; Şikayetlerin hızlıca çözülmesi için Başkentgaz A.Ş. yönetiminde belediyenin temsilcisinin bulunması için gereken yasal süreç başlatılmış, konuya ilişkin başvuru EPDK'ya bugün itibarıyla gönderilmiştir. İkinci husus ise, Ankaralılardan bağlantı ve doğal gaz sayacı bedeli olarak 300 dolar tahsil edilmektedir. Ancak bu ücretin geri iadesinin güvence bedeli olarak belirtilmediği için olanaklı olmadığı görülmektedir. Üçüncü olarak, aboneler tarafından geçmişte ödenmiş 300 ABD dolarının 150 dolarlık kısmının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sayaç bedeli olarak tahsil edildiği tespit edilmiştir. Yani sayaç bedelleri olarak tahsil ettiğiniz zaman sayaç tüketiciye ait olması gerekmektedir. Halen 2019 yılı itibarıyla abonelerden sayaç ücreti ve doğal gaz bağlantı ücreti olarak 700 TL tahsil edilmektedir. Buna karşın önceden 150 ABD doları ödemiş olan aboneler bile uygulamada sayaçlarının sahibi görünmemektedir."

"Şirketin, aslında abonenin sahibi olduğu sayacı alıp götürebildiği görülmektedir"

Mevzuattaki çelişkili hükümlerin giderilmesi için EPDK'ya başvuracaklarını söyleyen Yavaş, "EPDK düzenlemelerindeki çelişkili hükümler ve şirket uygulamaları sonucu sayaçların dağıtıcı şirkete ait olduğu, şirketin aslında abonenin sahibi olduğu sayacı alıp götürebildiği görülmektedir. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu amaçla öncelikle mevzuattaki çelişkili hükümlerin giderilmesi için EPDK'ya başvuruda bulunacağız, olumsuz cevap alınması halinde idari yargıda iptal davası açacağız" şeklinde konuştu.

"Bu durum milli ekonomimize de büyük zararlar vermektedir"

Doğal gaz sayaçlarının periyodik bakım süresinin 10 yıl olarak belirlendiğini söyleyen Mansur Yavaş, şöyle devam etti:

"Ankaralı hemşehrilerimiz doğal gaz dağıtım şirketi tarafından değişik bahanelerle sayaçlarının değiştirilmesi konusunda zorlanmakta ve değişim sonrasında kendilerinden farklı isimler altında ilave bedeller alınmaktadır. Mevzuatta sayaçların değişimi konusunda teknik arıza sebebiyle 14 yıl, herhalde de 20 yıl içinde değiştirilecek şeklinde hüküm bulunmaktadır. Oysa ki ölçü ve tartı yönetmeliğinde doğal gaz sayaçlarının periyodik bakım süresinin 10 yıl olarak belirlendiği görülmektedir. Bu durum, doğal gaz sayaçlarının çok uzun ömürlü olduğunu göstermektedir. Buna rağmen 14 ve 20 yıllık süreler getirilerek abonelerin sayaçlarının değiştirilmesi yoluna gidilmesi hemşehrilerimizin aleyhine bir durumdur. Bu durum milli ekonomimize de büyük zararlar vermektedir. Belediye şirketlerimiz üzerinden bu konuda da yargıya başvuracağız."

"Bu sorunların hukuk alanında çözümlenmesi için gereken işlem yapılacak"

Yavaş, "Bir diğer konu ise 950 bin ön ödemeli doğal gaz abonesi mevzuata ve hukuka da aykırı bir şekilde faturalı sayaca geçmeye zorlanmaktadır. Bu arada abone ile yeni eskiye oranla tüketici aleyhine daha ağır hükümler içeren yeni sözleşme imzalattırılmakta ve abonelerden ortalama 510 TL güvence bedeli alınmaktadır. Bu sorunların hukuk alanında çözümlenmesi için gereken işlem yapılacak, EPDK veya dağıtıcı şirket işlemlerinin idari yargı denetiminden geçmesi sağlanacaktır" dedi.


"Ankaralıların hakkını aramak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

"Son olarak parasını peşin ödeyerek gaz almış ön ödemeli doğal gaz abonelerinden tüketim tarihleri itibarıyla ilave ücret alınmaktadır. Bu konu kişisel olarak tarafımdan da idari yargıya götürülmüştür. Dava devam etmektedir. (13.11.2018 Danıştay 13.daire 2018/3827 e.) EPDK'nın konuya ilişkin düzenlemesi sırasında sadece dağıtıcı şirketlerin menfaatlerinin dikkate alındığı, abonelerin haklarının göz ardı edildiği, hatta peşin ödeme yapanların cezalandırıldığı görülmektedir. Bilindiği üzere vergi mevzuatımıza göre vergisini peşin değil, düzenli ödeyenlerden dahi gelir ve kurumlar vergileri dahi yüzde 5 indirimli olarak tahsil edilmektedir. Bu durum doğal gazda tam tersi söz konusu. Bu haksızlıkların giderilmesi için EPDK'ya yeniden başvuru yapılacak, giderilmemesi halinde gerekiyorsa doğrudan ya da tüketici derneklerimiz aracılığıyla iptal davası açılması için gereken işlemler noksansız bir şekilde yerine getirilecektir. Bundan sonra da ortak akıl yönetim anlayışını uygulamak suretiyle, Ankaralıların hakkını aramak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

YORUM EKLE