Murat Ağırel'in kaleminden, "Sorularımı cevapsız bırakan tekzip"

Gazeteci Murat Ağırel bugün "Sorularımı cevapsız bırakan tekzip" dikkat çeken yazısını Yeniçağ'da kaleme aldı.

Murat Ağırel'in kaleminden, "Sorularımı cevapsız bırakan tekzip"

Yeniçağ gazetesi Murat AĞIREL'in bu hafta ki yazısı şöyle:

Sorularımı cevapsız bırakan tekzip

Geçen hafta "AKM İnşaatında Sahne Oyunları" başlıklı bir makale yayımlamıştım. Sorular sormuş ve cevap beklemiştim.

Cevap geldi.

Geldi gelmesine de tekzip olarak geldi. Basın ahlakı ve cevap hakkına saygı gereği tekzip metnini olduğu gibi yayımladık. Tekzip metninin neresini düzelteceğimi inanın bilmiyorum.

Mesela "Hiçbir araştırma ve veriye dayanmaksızın…" denilmiş! Resmi gazete, EKAP kayıtları belge olmuyor demek ki… İşin garibi yazdıklarıma dair tekzip metninde bir yalanlama da yok. Aksine yazdıklarımı doğruluyor.

Anlatayım…

Yazımdaki şirketlerden birisi olan Sembol İnşaat'ın avukatı ile görüştüm. Ben yazdıklarımı tekrar hatırlatıp tekzip metninde verilen cevabı altına ekleyeceğim. Kararı siz değerli kamuoyu vereceksiniz ve buna ek olarak benim sorularım olacak.

Şimdi, ben ne yazmıştım…

2 Kasım 2019 tarihli (30936 sayılı) Resmi Gazete'de bir yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyi aktarmıştım.

Aynen şöyle yazıyordu:

"4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir (3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar ile kamu özel iş birliği projeleri kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmesi için yapılacak başvurularda, sunulacak sözleşmenin noter onaylı olması şartı aranmaz."

Aynı yönetmeliğe bir de şöyle bir geçici madde eklenmişti:

"İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili ihaleler GEÇİÇİ MADDE 24 :-(1) İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin yeniden inşası kapsamında yapılacak sahne mekaniği ve profesyonel sistemleri ile ilgili ihaleler bu yönetmeliğin ek 2'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yapılabilir."

Özetle…

Atatürk Kültür Merkezinin sahne mekaniği ve sistemleri ile ilgili bir ihale yapılacak ama iş bitirme belgesi ve noter onaylı olması gerektiğinden bir seferliğe mahsus noter onayı istenmeyecek.

Bu konuyla ilgili tekzip metninde aynen şu ifadeler kullanılıyor.

"Her iki müvekkilimiz şirket, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında benzer projelerde yer alan sahne sistemleri ve ekipmanları işlerini başarı ile tamamlamış, bu iş koluna ilişkin 'İş Bitirme Belgeleri' resmi olarak onaylanmış ve EKAP'ta da yayınlanan şirketlerdir. Yazıda ise İş Bitirme Belgeleri hususunda yapılan bir kısım mevzuat değişiklikleri manipüle edilmiş ve sanki müvekkil şirketlerin hiçbir iş bitirme belgeleri olmadığı halde ihaleyi aldıkları intibaı yaratılmaya çalışılmıştır."

Benim yazdığımı okuyun ve cevap metnini lütfen okuyun. Arasındaki farkı anlayan bana da anlatsın. Resmi gazete de açık açık yazıyor. Bu iş için iş bitirme belgelerinin yeterli olabilmesi için sözleşmelerin noter onaylı olması lazımken bu şart kaldırılmış.

Avukat bey ile görüşmemizde EKAP'a kayıt edilen belgeleri göndermesini rica ettim. Gönderemeyeceğini EKAP'tan alabileceğimi söyledi. EKAP ek belgeleri sadece kurumlara ibraz eder bunu biliyor herhâlde. Ben de kamuoyunun bilgilenmesi için bahse konu firmaların yurt dışında yaptığı işlere dair bir ülkede düzenlenen belgenin başka bir ülkede de geçerlilik kazanmasını sağlayan Apostil onayını istedim. Ne yazık ki "sistemde kayıtlı cevabını" aldım. Yani durup dururken sadece bu ihale için neden "noter sözleşme şartı kalktı" sorumuza cevap verilmedi.

Yine diğer sorum…

İhalenin yaklaşık maliyeti 49 milyon 760 bin TL. Düşünün, "Sahne Mekaniği" işinin maliyeti 49 milyon 760 bin TL!

Üstelik…

İhale yapılmış ve işi Sembol İnşaat ve Yeni Yapı İnşaat İş Ortaklığı almış. Sözleşme 5 Mart 2020 tarihinde imzalanmış.

Ancak sözleşme miktarı ne kadar dersiniz?

44 milyon 760 bin EURO!

Yaklaşık maliyet 49 milyon 760 bin TL ama sözleşme 44 milyon 760 bin EURO!

Aradaki fark neredeyse sekiz katı. Yani bir sahne mekaniği için 400 Milyon TL!

Peki…

Tekzip metninde bu soruya cevap var mı? Hayır... Sanıyorum ki bu sorun EKAP ile ilgili bu nedenle cevap verilmemiş olabilir. EKAP döviz cinsini yanlış mı girildi. Başka bir durum mu var cevabı yok.

Mesela "Bu nasıl bir sahne mekaniğidir" diye sormuştum. Tekzip metninde şu cevap verilmiş;

"Atatürk Kültür Merkezi için onaylanan Opera Sahne Sistemleri dünyada sayılı örneklerden biri olup, ülkemizde bir benzeri bulunmamaktadır. (…) Atatürk Kültür Merkezi Sahne Mekaniği ve Sistemleri Oslo, Kopenhag, Sydney gibi dünyadaki sayılı opera mekanları incelenerek oluşturulmuştur."

İhale usulü yangın, deprem, sel gibi afet durumlarda kullanılması gereken ihale usulü olan 21/B ile yapılmış bu nedenle biz sıradan vatandaşlar ayrıntıları göremiyoruz. İhale şartnamesini avukat bey aracılığı ile firmadan istedim.

Ne yazık ki vermediler.

Amacım şartnamedeki teçhizat listesi ve işler ile ilgili araştırma yapmak ve benim aldığım fiyatlar ile karşılaştırmaktı. Ancak şartname de verilmedi.

Ve ben "Bu nasıl sahne mekaniği" diye sorarak gerçeklik yerine algı yaratmışım.

Pes!

Diğer sorum ise yasak olmasına rağmen neden döviz cinsinden anlaşma sağlandığı idi.

Tekzip metninde "Projenin önemi ve yapım işlerinin özel bir yöntem ve teknik gerektirmesi nedenleriyle Proje Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği EK Madde 2 kapsamına alınmış, bu şekilde ihale yabancı para cinsi üzerinden yapılmıştır" cevabı veriliyor.

Ben bunu tabii ki soracağım.

Kamunun parası nereye nasıl harcanıyor takibini yapacağım bu benim görevim.

İhale tarihi 17 Şubat 2020… O tarihte EUR kuru 6,55 TL. Bugün ise 9,06 TL. İhale toplam bedeli 44 milyon 760 bin EUR. İhale yapıldığı gün 293 milyon TL tutan bu iş şu anda 405 milyon TL tutuyor. Arada112 milyon 347 bin TL fark var. Bu fark alın teri ile çalışan emekçi yurttaşlar tarafından oluşturulmuş kamu kaynaklarından ödenmeyecek mi?

Ben halk adına sormaya devam edeceğim…

Madem döviz ile ihale yapıldı kur sabitlendi mi?

İhale bedelini sözleşme günü kur üzerinden mi alacaksınız bugünkü kur üzerinden mi alacaksınız?

112 Milyon TL kur farkı ne olacak?

Şartnamede bulunan ve istenen özellikler nelerdir?

İhalede neden yaklaşık maliyet TL sözleşmede neden Euro?

Aradaki 8 kat farkın nedeni nedir?

EKAP'a yüklenen sözleşmeler noter onaylı mı değil mi?

Bu sunulan iş bitirme belgeleri kimden alınmıştır?

Apostil onayı mevcut mudur?

Yok öyle cevap veriyorum adı altında soruları cevapsız bırakmak. Tekzipte bu sorulara yanıt verilmiyor…

Kaynak Yeniçağ: Sorularımı cevapsız bırakan tekzip - Murat AĞIREL

YORUM EKLE