Türk Ocakları Genel Merkezi “Milli Mücadelenin 100. Yılında Milli Hâkimiyet ve Kongreler” Konulu Panel Düzenledi

Ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’nın, “Ölenler öldü, kalanlarla muzdarip kaldık/Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık” diye özetlediği Mondros Mütarekesi’nden sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan Milli Mücadele hareketimizin 100. Yıldönümündeyiz.

Türk Ocakları Genel Merkezi “Milli Mücadelenin 100. Yılında Milli Hâkimiyet ve Kongreler” Konulu Panel Düzenledi

Türk Ocakları Genel Merkezi bu vesile ile “Milli Mücadelenin 100. Yılında Milli Hakimiyet ve Kongreler” konulu bir Panel düzenledi.

Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın yönettiği Panel’e Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ve Prof. Dr. Mehmet Şahingöz konuşmacı olarak katıldılar.

“Milli Mücadele’nin kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması Türk Tarihi’nin en önemli merhalelerinden biridir. Türk Milleti’nin, geçmiş bin yılda olduğu gibi gelecek bin yıllarda da bu topraklarda kalıcı olduğunu haykırmamız gerekiyor” diyen Sarınay, Mondros Mütarekesi’nin ardından Anadolu sathında oluşan “Müdafaa-i Hukuk” ve “Redd-i İlhak” gibi cemiyetlerin faaliyetlerinin önem taşıdığına işaret ederek sözü Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu’na verdi.

Prof. Sofuoğlu, Milli Mücadele döneminde özellikle Batı Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetlerinin faaliyetleri ile bu cemiyetlerin düzenledikleri kongrelerdeki tartışmaları, işgale karşı direnişin teşkilatlanması ve bir sistem içinde yürütülmesi konusundaki gayretlerinden söz etti.

Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ise Doğu Anadolu’daki teşkilatlanmalar ile Amasya, Erzurum ve Sivas Kongrelerini ele aldı. “1919 bir kongreler yılıdır ve şimdi bu kongreler yılının 100. Yılındayız. Mondros Mütarekesi devletimiz için bir yandan çöküşün belgesidir ama diğer yandan da şahlanışın başlangıcı olmuştur” diyen Prof. Atnur, özellikle Erzurum Kongresi’ne dikkat çekerek, “Günümüz devlet adamları ve televizyonlara çıkıp saçma sapan konuşmalar yapan yorumcular mutlaka Atatürk’ün Erzurum Kongresi’ni açış konuşmasını tekrar tekrar dinlemeli, Türkiye ve dünyanın durumunu nasıl analiz ettiğini görmelidirler” dedi.

Kongreler sürecinin fikri alt yapısı üzerinde duran Prof. Dr. Mehmet Şahingöz ise, “Mustafa Kemal Atatürk yola çıkarken Milli Hâkimiyet fikrine inanmıştı” diyerek hemen bütün konuşmalarında “Millet”, “İrade-i Milliye”, “Hâkimiyet-i Milliye” gibi tabirleri sık sık kullanmasını, ayrıca “Türklük vurgusu” yapmasının bu inanmışlığın delilleri olduğuna işaret etti. Şahingöz, “Zaten tarih boyunca Türklerin yaşadıkları her yerin Türk Yurdu, Türk Vatanı, Türkistan, Türkiye gibi adlarla anılması bu anlayışın tabii bir sonucudur ve Atatürk olması gerekeni yapmıştır” diyerek sözlerini bitirdi.

Panel daha sonra dinleyicilerin konuşmacılara sordukları sorular ve verilen cevaplarla devam etti. Program sonunda Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Filiz Yavuz konuşmacılara birer Katılım Ve Teşekkür Belgesi takdim etti.

YORUM EKLE