Hekimsen, sağlık çalışanlarının sürekli maruz kaldığı şiddet, iş yükü, bezdiri gibi sorunlar sebebiyle 12 Ocak Perşembe günü iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu. Sendika'dan yapılan açıklamada;

Hekimsen sendikası kurulduğundan bu yana her sendikal çalışmasını Türkiye Cumhuriyeti hekimlerinin, sağlık sistemindeki hata, eksikler ve bölüşümdeki adaletsizliğe karşı taleplerini temsil etmiştir. Bu bağlamda resmi bilgilendirme ve talep yazıları, görsel, yazılı medyadan sorunların iletilmesi ve en son olarak başka çare bulamadığından sendikal eylem yaparak haklı sesini duyurmuştur.

Malpraktis sorunumuz Sağlık Bakanımızın özel gayretine rağmen tam olarak çözülememiş ve daha önce verilen tüm cezalar hekim meslektaşlarımız için bir felaket olmuştur.

Hekime maaş yerine çok çalışırsan alırsın denen bir ek ödeme verilmiş, o da aralarında adaletsizlik yapılarak dağıtılmış, hatta hekimlere verilecek ek ödeme başkalarına dağıtılmış, ayrıca 1. basamak hizmetinden hak ettikleri ek ödeme verilmeyerek hekimleri 1. Basamak hizmetlerinden uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Tıp Fakültelerinin preklinik bilim dallarında ise, Sağlık Bakanlığı'ndaki idari kadrolar gibi, adeta hekim bırakılmamıştır.

Aile Hekimliği'nin gelirleri tüm diğer sözleşmeli memurların aksine eritilmiştir. Tüm sözleşmeli memurlara bir önceki Toplu Sözleşmede %25 - 45 arası maaş zammı verilirken, sözleşmeli olan aile hekimlerine %7 verilmiştir. Cari giderlerindeki açık ise tarif edilemeyecek ölçüde artmıştır. Ve tüm bunlarla birlikte en temel ihtiyaçları olan güvenlik ihtiyaçları da karşılanmamıştır.

Yukarıda bahsedilen örneklerde olduğu gibi teferruatını basın açıklamamızda vereceğimiz sorun ve taleplerimize çözüm üretilmemiş bizlerin tüm olumlu yaklaşım ve taleplerine rağmen hekimler görmezden gelinmiştir.

Bu nedenlerden ötürü 12 Ocak 2023 tarihinde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Üyelerimiz servis çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabilirler. Aile sağlığı merkezleri esnek mesai dahil iş bırakma eylemine katılacaktır. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triajlı hastalarda tedavi ise sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Tüm ADSM ve diğer bağlı Diş Poliklinikleri eyleme katılacaktır. Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır.

Bu yaptığımız eylemin sağlık sistemimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Editör: Fatih Savuk