Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK)14 Mayıs seçimlerine yönelik açıkladığı seçim takvimi işlemeye başladı. Takvime göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler, YSK’ye bugünden itibaren 23 Mart’ta kadar adaylık başvurusu yapabilecek.

Ancak Türkiye 14 Mayıs seçimlerine önemli bir tartışmayla gidiyor. Çok sayıda hukukçu, anayasanın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” ifadesine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde “aday olamayacağının” altını çiziyor. 

İktidar kanadı ise anayasadaki söz konusu maddeye karşın Erdoğan’ın adaylığına ilişkin süreci ilerletiyor. Hafta ortasında TBMM’de toplanan AKP ve MHP grupları, Erdoğan’ın adaylığına yönelik YSK’ye sunulmak üzere grup kararları aldı.   

‘YÜCE DİVANLIK OLUR’
Hukukçular, “tartışmalı adaylık” sürecine ilişkin Cumhuriyet’e şu değerlendirmeleri yapmıştı:

Hamdi Yaver Aktan (Yargıtay Onursal Daire Başkanı): Anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrasında “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” diye düzenleme var. Bu düzenleme daha sonra yapılan değişikliklerle olsa bile bir değişikliğe uğramadı aynı yerinde duruyor.

Süheyl Batum (Anayasa hukukçusu): Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olamaz. Hukuken olamaz. Dinlemeden yaparlarsa iktidarı gasp etme gibi bir durum ortaya çıkar. 

Turgut Kazan (Eski İstanbul Barosu Başkanı): Cambazlıklarla hukuk ayaklar altına alınamaz. Bu cambazlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez seçildi. Bir daha seçilemez.

Ömer Faruk Eminağaoğlu (Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı): Anayasa çok açık. Gerçek bilgi ve belgelere aykırı biçimde adaylığın kabul edilmesi, kabul kararı verenlerin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektirir. Bir görev suçu söz konusu olduğu için Yüce Divan’da yargılanması söz konusu olabilir.

Metin Günday (Hukukçu): Anayasanın 101. maddesinin açık hükmü karşısında bunun (3. kez aday) mümkün olmadığını öteden beri savunan bir insanım. 

İbrahim Kaboğlu (Anayasa hukukçusu, CHP milletvekili): Çok açık ve net. Beş yılda bir halk tarafından cumhurbaşkanı seçilir ve bir kimse en fazla iki kere seçilebilir. Bu hükme bir daha dokunmadılar. 

Şenal Sarıhan (Hukukçu): Yeniden aday olması mümkün değil. Tersi Anayasa ihlali olur.

Editör: Habererk Com