HABERERK/ÖZEL HABER

ÖSYM istatistikleri incelendiğinde Türkiye'de 199 üniversitenin 167'sinde İİBF var. Sayılara baktığımızda her yıl yarım milyona yakın mezun verilen fakültelerle, bu sayı her geçen yıl artıyor.Türkiye’deki genç işsizlerin önemli bir kısmını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları oluşturuyor. İşsiz İİBF mezunu sayısının dünyadaki 90 ülkenin nüfusundan daha yüksek olduğu vurgulanan akademik bir çalışmaya göre, fakülte mezunlarının %62’si iş bulma ümidini kaybetmiş durumda.

İİBF'liler ise taleplerini şu şekilde dile getiriyorlar;

Bizler sayısı yaklaşık 600 bini bulan İİBF Lisans mezunlarıyız. Kamuda iş gücüne katılmak istiyoruz ancak kadromuz yetersiz olduğu gibi mevcut idari kadrolar biz lisans mezunları beklerken ön lisans için ilan vermeye başladı. Zaten mezun sayımız ile bize açılan KPSS B (P3) kadro sayısı arasında uçurum vardı. Yıllardır 4001 ile mağdur olduk şimdi de çalışmak üzere eğitimini aldığımız kadrolar için ön lisans mezunlarının tercih edilmesini kabul edemeyiz.
Bu nedenlerle sizlere İİBF nitelik kodları ve bölümlerini tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz:
• İktisat (4421), İşletme (4431), Maliye (4459), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4503), Çalışma Ekonomisi (4429), Uluslararası ilişkiler (4507), Ekonometri (4427), Muhasebe (4431), İslam Ekonomisi ve Finans (4425)
    Sizlerden ricamız ve ivedilikle çözülmesini beklediğimiz sorunları da tekrar belirtiyoruz;
• Vhki, büro memurluğu, bilgisayar işletmeni gibi idari kadrolar ön lisans değil 4 sene eğitim almış iş liyakatine sahip İİBF lisans (P3) mezunlarına verilmelidir. 
• Ön lisans içerisinde yer alan bölümler her şekilde özel sektörde de iş bulabilirken biz idari alanda kamuyu yönetmek için eğitim alan iktisadi ve idari bilimler mezunları kamuda işgücüne katılmalıdır bunun için de hiçbir bölüm ayrımı yapılmaksızın mezun sayısı ile orantılı kadro verilmelidir.
• DSİ kadrolarının buradaki işin gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip lisans İİBF mezunları dururken ön lisansa verilmesini kabul etmediğimiz gibi SGK, KGM, İŞKUR, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vb. gibi bizler için hayati öneme sahip kurumların da İİBF mezunlarına adaletli nitelik ve sayıda kadro vermesini talep ediyoruz.
• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının son personel alımında ön lisans için açılan kadroya başvuran iki kişiden birisi yerleşti ve yine bizler için açılan 846 kişilik kadroya 45.605 mezun başvuru yaptı. Bu durum neden alımlarda ön lisans ısrarından vazgeçilmesi gerektirdiğini de özetlemekte.
• Ayrıca bizler için çok önemli bir diğer sorun ve kamuya alımda büyük mağduriyete sebep olan 30 ve 35 yaş şartı gibi fırsat eşitliğine aykırı ve günümüz şartlarına uymayan uygulamanın da kaldırılmasını ve gerekli liyakate sahip tüm İİBF mezunlarının istihdama dâhil edilmesini istiyoruz.
• 4001 nitelik kodu değildir tıpkı ön lisans mezunlarına verilen hakların bizlerde oluşturduğu mağduriyet ile eşdeğerdir. 4001 kodu yerine yukarıda saydığımız kendi nitelik kodlarımızın ilanlarda yer verilmesine
• Son olarak, mezun sayımızla doğru orantılı olarak merkezi ve açıktan atamalarda KPSS B grubuna P3 puanı ile ve kendi nitelik kodlarımıza kadro verilmesini arz etmekteyiz.

Editör: Fatih Savuk