POLİS ADLİ YARDIM HAKKINI BİLİYOR MU?

POLİS ADLİ YARDIM HAKKINI BİLİYOR MU?

POLİS ADLİ YARDIM HAKKINI BİLİYOR MU?

~~

POLİS ADLİ YARDIM HAKKINI BİLİYOR MU?
.
 

 

 

Polis;  2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile diğer Kanun, Tüzük  ve Yönetmeliklerin kendisine verdiği görevleri yapmaktadır. Polis, kanun hakimiyetini ve kamu düzenini sağlamak için önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu adli görev ve hizmetlerinin ifası sırasında veya bu görevinden dolayı sanık duruma düşebilmektedir.

 

         Görevlerini en iyi şekilde ifa ederken, mesai merhumu gözetmeksizin, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, hatta hayatını ortaya polisin, herkesin en doğal hakkı olan savunma hakkını kullanırken bazı sıkıntılarla karşılaştığı bilinmektedir.

 

         Görevi sırasında görevi sebebiyle sanık durumuna düşen polislere Emniyet Genel Müdürlüğünce Adli Yardım yapılmakta olduğunu biliyor musunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse, merkezde çalışmama rağmen ben de bilmiyordum… Burada çalışmaya başladığım  zaman öğrendim. Polisin bu konuyla ilgili yeterince bilgilendirilmemesi, dolayısıyla  savunmayla ilgili olarak da  adli yardımdan yeterince faydalanamadıkları ve zorluklarla karşılaştıkları da bir gerçektir…

 

         Adli yardım; görevinden dolayı sanık durumuna düşen polislerin davasını takip etmek için avukat görevlendirildiği gibi kendisinin tutmuş olduğu avukatın ücretinin ödenmesi şeklinde de  yapılabilmektedir.

 

         Avukat görevlendirilebilmesi için:

a.       Polisin görevini ifa ederken görevinden dolayı sanık durumuna düşmüş olması,

b.      Olayın mahiyetine göre Bakanlıkça avukat tayini için polisin durumunun uygun olması,

c.       Sanık polis hakkında adli takibatın başlatılmış olması,

d.      Sanık Polis için avukat görevlendirilmesinin, olayın meydana geldiği Mülki İdare Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğünce uygun görülmüş olması şartı aranır.

 

         Sanık durumuna düşen polislerin savunmalarını yapmak üzere, Teşkilatta çalışan sözleşmeli avukatların, dışında bir avukat tutulması yönündeki talepleri bildirildiğinde, talebin uygun görülmesi durumunda dışarıdan avukat tutulması cihetine gidilecektir. Ancak sanık durumuna düşen polis hakkında tutuklama isteminde bulunulmasına veya tutuklanmasına ilişkin bir karar verilmesi ve bu karara itiraz edilmesi gibi acil durumlarda avukat talebinde bulunmaksızın dışarıdan avukat tutulması da mümkün bulunmaktadır

 

         Avukat görevlendirilemeyecek durumlar:

 

         Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler, kaçakçılık, rüşvet, ihtilas,irtikap,zimmet,hırsızlık, dolandırıcılık, ihalelere fesat karıştırma, emniyeti suiistimal gibi yüz kızartıcı suçlar ile takibi şikayete bağlı suçlardan sanık durumuna düşen Polis için avukat görevlendirilmez.

 

         Avukatlık ücretinin ödenebilmesi:

 

         Sanık polise, vekalet verdiği avukatın ücretinin ödenebilmesi için; olayın vuku bulduğu yer Mülki İdare Amirine müracaat eder. Mahallin Mülki İdare Amirliği olayla ilgili belge, rapor ve bilgileri görüşüyle birlikte Bakanlığa intikal ettirir. Komisyonca yapılan değerlendirme neticesi, sanık polis avukatının ücretinin ödenip ödenmeyeceğine, ödenecek ise defaten mi, taksitle mi, taksitle ödenecek ise kaç taksitte ödeneceğine ve taksit ödeme zamanlarına karar verilir.

 

         Avukatlık ücretinin miktarı:

 

         Avukatlık ücreti , avukat ücret tarifesine bağlı kalmaksızın ödenir. Ancak, bir personel için yapılacak toplam ödeme soruşturma evresindeki işlerde 7.000, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda 35.000, askeri mahkemenin görevine giren suçlarda 17.500 ve asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda 15.750 göstergesinin avukatlık sözleşmesinin  yapıldığı tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımının 20 katından fazla olamaz.

 

         Avukatlık ücretinin takdirinde; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önemi ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, failin kusur durumu, failin güttüğü amaç, avukatın yapabileceği masraflar, soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu safha göz önünde bulundurulur.

 

         SONUÇ OLARAK: Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, canı pahasına görev yapan polisin görevi sırasında görevinden dolayı sanık durumuna düşmesi durumunda, adli yardımla ilgili bilgilendirilmesi ve bu imkandan faydalandırılması her kademedeki amirlerinde gerekli hassasiyeti göstermesi gerekir…

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2014, 23:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER