İsmailağa Cemaatinden bazı basın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Bir kız çocuğunun uygun şartlarda evlendirilmediği ve iddiaya konu kişilerin cemaatle bağlantılı olduğu söylentileri üzerine yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mahmud Efendi Hazretlerimiz, Şeyhi Ali Haydar Ahıshavi Hazretlerinin mirası olan hassasiyet ve vasiyetle doğrultusunda, resmi nikah kıyılmaksızın dini nikah kıyılmasına kesinlikle müsaade etmemiş ve bu cemaatine hem kendisi hem de yetiştirdiği hoca efendiler vasıtasıyla daima telkin ve tavsiye etmiştir. Bu hassasiyetin hocalarımız ve cemaatimiz tarafından titizlikle muhafaza ve tatbik edildiği bugün de herkes tarafından açık ve net olarak bilinmektedir.”

İsmailağa’dan iddialara yalanlama

Söz konusu kişilerin cemaatla bağlantılı olmadığı vurgulanan açıklamada, “Medyada yer aldığı ve maksatlı olarak cemaatimizle irtibatlandırılmaya çalışıldığı görülen, nikah hususunda zikrettiğimiz hassasiyetlerle bağdaşmayan bir takım iddia ve haberlerin Mahmud Efendi Hazretlerimiz ve cemaatimizle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Münferiden gelişen çeşitli hadiseleri cemaatimizle ilişkilendirmeye yönelik yorumlara itibar edilmemesi önemle ricamızdır.” denildi.

Editör: Muharrem Kılı