Okumakta olduğunuz kitap 35 yıllık bilgi birikimi ile İstanbul’un ulaşım ve trafik problemlerinin nasıl çözüleceğine ışık tutmaktadır. Kitap içeriğinde İstanbul’un aktüel tüm ulaşım bilgilerine yer verilmiştir. 

Gerçeklere ve rasyonel uygulamalara ancak bilimin desteği ile erişebiliriz. Toplumu da bu bilinç çerçevesinde eğitmemiz, bilgilendirmemiz çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu çağdaş ve uygar bir toplumun ön koşuludur. Bu nedenle bilim insanlarının, ülke sorunları ile ilgili bilimsel ve rasyonel görüşlerini toplumla paylaşma sorumlulukları bulunmaktadır. Tüm bilgi ve birikimlerimi yayınlamamın dayandığı yegâne düşünceyi böylece özetleyebilirim.

İstanbul ulaşımı ve trafiğine yönelik tespit, çözüm önerilerim ile dört yıllık İBB Meclis üyeliğim dönemindeki makalelerim ve konuşmalarımı kapsayan çalışmamın ülkeme ve İstanbul’a faydalar getirmesini diliyorum.

WhatsApp Görsel 2023-03-20 saat 22.03.50
    

Editör: Ali Özyiğit