Sığınmacıların tanımının yapıldığı kitapta, ele alınan ünitede sığınmacıların hangi sebeplerle Türkiye'ye geldiği ve nasıl yaşadıkları değerlendiriliyor.

Farklı tarzları ve yaşamları ile kabullenilmesi zorunlu gösterilen mültecilerle onların sınırlarına saygı duyarak yaşamaya devam edebileceğimiz vurgulanan ders anlatımında ülkemizde birlikte yaşamamız gerektiği belirtiliyor.

İşte çocuklarda, ülkemizde farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark etme becerisi kazandırdığı belirtilen 1. sınıf hayat bilgisi kitabında "Bir arada yaşıyoruz" konusunda anlatılan mülteci gerçeğinden notlar:

"Belli başlı bazı nedenlerden dolayı ülkemize göç etmiş birçok insan bulunmaktadır. Bu insanlar farklı ülkelerden gelmiştir ve değişik kültürlere sahiplerdir. Ancak çok uzun yıllardır beraber yaşarız ve ortak paylaşımlar gerçekleştiririz. Şimdi bunlara bakalım ve insanların hangi nedenlerden dolayı ülkemize geldiğini öğrenelim. Aynı zamanda nerelerden geldiklerine de bakalım.

Bir Arada Yaşıyoruz

Ülkemizde farklı kültürlere sahip olan pek çok insan bulunmaktadır. Bu insanlar birçok değişik nedenden dolayı ülkemize göç etmiştir. Ve ayrıca uzun yıllardır ülkemizde yaşayan insanlardır. Peki, bunların nedenleri nelerdir?

 - İş durumu sebebiyle ülkemize göç eden insanlar.

 - Savaş gibi zorunlu sebeplerden dolayı ülkemize göç eden insanlar.

 - Sevdiği bir kişiyle evlendiği için ülkemize göç eden insanlar.

 - Cumhuriyet döneminden önce ülkemizde bulunan farklı kültüre sahip olan insanlar.

Bu gibi daha pek çok farklı sebepten dolayı, ülkemizde değişik kültüre sahip olan oldukça fazla sayıda insan bulunmaktadır. Bu farklı kültürlerden olan insanlarla birlikte yaşarız ve onlarla ortak paylaşımlar gerçekleştiririz.

Ülkemize zorunlu ya da gönüllü olarak göç etmiş oldukça fazla sayıda insan bulunmaktadır. Bu insanların ihtiyaç duydukları malzemeler ülkemiz tarafından karşılanır. Bunlar içerisinde giyecekler, yiyecek çeşitleri, farklı kıyafetler vardır. Özellikle savaştan kaçarak zorunlu olarak ülkemize gelen birçok insanın mağdur olmaması için, belli bir dönem onların ihtiyaçları karşılanır.

Yine ülkemizde bulunan ve farklı kültürlere sahip pek çok insanın yaşam tarzı bizden farklıdır. Onların giyim tarzı, yaşam anlayışı ve yiyecekleri ile alışkanlıkları değişkenlik gösterir. Burada unutulmaması gereken çok önemli bir husus var. Bu insanların, geldikleri yerlere göre ve özelliklerine bağlı olarak birtakım alışkanlıkları mevcuttur. Elbette doğal olarak bu alışkanlıkları devam ettirmek isteyeceklerdir. O yüzden insanların farklılıklarına saygı duymalıyız. Onların yaşantılarına karışmamalı ve nasıl bir hayat sürmek istiyorlarsa buna engel olmamalıyız.

Ülkemizde birçok değişik yerden göç eden insanlar bulunmaktadır. Bu insanlar hem batı ülkelerinden hem de doğu ülkelerinden gelmektedir. Batı ülkelerinden gelen insanlar daha çok gönüllü olarak iş ve benzeri sebeplerden gelirler. Ancak doğudan gelen insanlar ise ülkesinde yaşanan savaşlardan dolayı göç ederler. Bu göç ile beraber ellerinde neredeyse hiçbir şey olmadan kaçarak gelirler. Bu insanlara sığınmacı denir. Yani ülkemize sığınırlar. Böyle durumlarda ülkemiz onların ihtiyaçlarını karşılar. Peki bunlar nelerdir?

 - Barınma ihtiyacı.

 - Güvenlik ihtiyacı.

 - Yemek ve su ihtiyacı.

 - Kıyafet ihtiyacı.

Bu gibi ihtiyaçları karşılanan insanlar yeniden yaşamlarına devam etme şansı bulurlar. Bu insanlar bir dönem sığınmacı olarak ülkemizde kalırlar. Daha sonra farklı ülkelere gitmek isteyen insanlar bunu yapabilirler. Ancak gitmek istemeyen ve ülkemize kalan kişiler belli başlı bazı şartları yerine getirerek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkı kazanabilirler.

Farklı kültürlere sahip olan insanlarla ülkemizde bir arada yaşamayı öğrenmeliyiz. Kendi alışkanlıklarımız ve kültürümüz olduğu gibi, onların da değişik alışkanlıkları ve kültürlerini bulunduğunu her zaman hatırlamalıyız. Böylece dostça ve kardeşçe bir yaşam sürebilir; kendi sınırlarımıza saygı duyarak hayatlarımıza devam edebiliriz.

Ülkemizde birlikte yaşadığımız kişiler arasında ayrıca eğitim ya da ülkemizi araştırmak için gelen insanlar da bulunmaktadır. Bu insanlar belirli bir dönem kalırlar ve ülkemizin kültürünü, tarihini ve doğal güzelliklerini öğrenmeye çalışırlar. Aynı şekilde bu insanlarla beraber de saygı çerçevesi içerisinde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor."

Farklı Kültürlerden İnsanlarla Bir Arada Yaşıyoruz

Farklı Kültürlerden İnsanlarla Bir Arada Yaşıyoruz 3

Editör: Yadigar Hanım