Lüleburgazlı 25 yaşındaki hukukçu Seray Ünbay, Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Zafer Partisi’nin en genç kurucu üyesi Lüleburgaz’dan Seray Ünbay oldu.

Seray Ünbay, henüz 25 yaşında olmasına rağmen Türkiye’nin en yeni milliyetçi partisini kuran Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi kurucu üyeleri arasında yer aldı.

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bu sene bitiren Ünbay, siyasi hayatına genç bir hukukçu ve parti kurucusu olarak başlamış oldu.

SERAY ÜNBAY KİMDİR?

1996 yılında Lüleburgaz’da doğan, ilk ve orta öğrenimini Ahmetbey Cumhuriyet İlköğretim okulunda, lise öğrenimini ise Babaeski Şehit Ersan Yenice Anadolu Lisesi’nde bitiren genç siyasetçi, Ahmetbey beldesinin sevilen simalarından rahmetli Camcı Ayhan Kersim’in torunu ve Lüleburgaz eşrafından Erdinç Süzgün’ün kızı.

Ünbay, evli ve 3 çocuk annesi.

ZAFER PARTİSİNİN AMACI

1. Türk Milleti’nin ülkesi ve devleti ile bölünmez bütünlüğünün Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği çerçevesinde her ne koşulda olursa olsun korunmasını ilke edinir.

2. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının esas alınmasını, Mustafa Kemal Atatürk’ün temel hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmayı amaçlar.

3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nın ilk dört maddesini koruduğu değerlerin vazgeçilmez olduğu bilinciyle, Anayasa’nın öngördüğü demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak, din ve vicdan hürriyetine sahip kişilerden oluşan toplumun refah içerisinde yaşamasını temin eden, kanun önünde eşitlik ve insan haklarına dayalı yönetim ilkelerini benimser.

4. Kanun önünde eşitlik ilkesini Parti içerisinde koşulsuz olarak uygulayarak, özellikle kadınların ve gençlerin Parti içerisinde aktif rol alabilmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alınır.

PROF. DR. ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Aslen ana vatanı Dağıstan olan Kumuk Türklerindendir. Daha sonra MHP Kadın Kollarının ilk genel başkanlığını yapacak olan Gönül Özdağ ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak 27 Mayıs darbesine katılan kurmay yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak 3 Mart 1961'de doğdu. Millî Birlik Komitesi içinde Alparslan Türkeş ile birlikte hareket eden babasının, 13 Kasım 1960'ta Japonya'ya hükûmet müşaviri olarak gönderilmesi nedeniyle Tokyo'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans çalışmasını Türkiye’de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı üzerine hazırlamıştır.2001 yılında profesör oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezini, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

2008 yılına kadar Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. 2015-2016 MHP milletvekili, 2017-2020 İYİ Parti milletvekilidir. Zafer Partisi Genel başkanıdır.