İzleyince vallahi billahi tillahi biz Türkler boşuna ölüyoruz diyeceksiniz!..