Habererk/ Lokman Happani/ Kilis

Kilis’te merkezi yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütleri ile ortak olarak, kentin öncelikli ihtiyaç ve vizyonunun sürdürülebilir ilkeleri temelinde belirlenmesi ve, çözümü için çalışan Kilis Kent Konseyinin, ocak ayı kurul toplantısında Kent yaşamı, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, müze ihtiyacı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışını hayata geçirmek gibi konular ele alındı.