Mehmet Metiner: Uğur Dündar kalemini kırsın!

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, gazeteci Uğur Dündar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki yazısını eleştirdi.

Mehmet Metiner: Uğur Dündar kalemini kırsın!

Beyaz TV'de yayınlanan Erkan Tan'la Tartışalım programına konu olan Metiner, Uğur Dündar'ın dün yazdığı köşe yazısını sert sözlerle eleştirdi.

 
Metiner, şu açıklamalarda bulundu: 

BUNU BİLMİYORSA KALEMİNİ KIRSIN

“Sizce Uğur Dündar kıymeti harbiyesi olan bir insan mı ki ona cevap verelim. Türkiye'nin yeni lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip ErdoğanAmerika'ya gittikten sonra bunu söylemiş değil, Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde, Ekim 2013'te Bakanlar kurulu Kararı ile IŞİD terör örgütü olarak ilan edilmiştir. Uğur Dündar başka işleri çok daha iyi bilir, bunu bilmiyorsa kalemini kırsın. Tetikçilik yapmasına gerek yok, namuslu, dürüst bir insan yalan yanlış bilgiler üzerinden algı operasyonları yapmaz.”

UĞUR DÜNDAR NE DEMİŞTİ?


Uğur Dündar dünkü yazısında; "Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ne ka­dar önem­li olur­sa ol­sun, ay­nı ko­nu hak­kın­da içe­ri­de ve dı­şa­rı­da fark­lı ko­nuş­ma alış­kan­lı­ğı ABD se­ya­ha­tin­de de de­ğiş­me­di.
Zi­ra ül­ke­sin­de IŞİD ad­lı ca­ni­ler top­lu­lu­ğu­na bir kez ol­sun “te­rör ör­gü­tü­” di­ye­me­yen Er­do­ğan, AB­D’­ye git­tik­ten son­ra “te­rö­rist­le­r” de­me­ye baş­la­dı.
Hat­ta IŞİD te­rö­rüy­le mü­ca­de­le için oluş­tu­ru­lan koa­lis­yo­na as­ke­ri, lo­jis­tik ve si­ya­si des­tek ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­di.
Bu 180 de­re­ce­lik çark da “Er­do­ğan Ame­ri­ka­’ya gel­di ve bir gün­de IŞİD ger­çe­ği­ni öğ­ren­di!” yo­rum­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­na ne­den ol­du." demişti.

İşte Mehmet Metiner'in Dündar hakkındaki sözleri
 

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2014, 11:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER