Bir mezhebe bağlanmak zorunda mıyız?

Din ile özleştirilmiş 4 mezhep var... Peki peygamberler zamanı mezhepler var mıydı? Bir mezhebe bağlı olmak zorunda mıyız?

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular programına katılan Prof. Dr. Hasan Onat öğrencilerin sorularını yanıtlamıştı.

Ahmet İlhan Yıldız Teknik Üniversitesi

Peygamber zamanında mezhepler var mıydı? Günümüzde herhangi bir meshebin mensubu olmak zorunda mıyız?

Mezhep, din anlayışındaki farklılaşmaların kurumsallaşması sonucu ortaya çıkar. Hz. peygamberin sağlığında meshep yoktur. Herhangi bir meshepten söz etmez. Mezhepler peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan beşeri oluşumlardır.

YORUM EKLE