Geleceğin sırrını çözmek mümkün mü?

Orta Çağ'dan beri varlığını koruyan Tarot Falı ile geleceğin sırrını çözmek mümkün mü?

Geleceğin sırrını çözmek mümkün mü?

Tarot falının kökenleri hakkında farklı bilgiler mevcut. Kimileri tarotun eski Mısır veya Hintliler’e dayandığını söylerken kimileri ise 15. yüzyılda İtalya’da ortaya çıktığını söylüyor

Tarot kelimesinin İtalyanca’daki “Taracco” kelimesinden geldiğini düşünenler olduğu gibi kökeninin İtalya’daki Taro nehrine hatta Tevrat’a dayandığını bile söyleyenler var. Bazı tarihçiler ise tarotun Yahudi mistisizminde kullanılan “yaşam ağacı” (Kabbala) diyagramından geldiğini öne sürüyor.

Tarot falının farklı türleri bulunuyor. Bunlar arasında en popüler olan klasik Tarot falı ise Amerikalı şair Arthur Edward Waite tarafından kurulmuş. Waite, başta kartları oyun amaçlı kullanmış ancak sonradan onları tarot falı olarak geliştirmiş.

Kökeni konusunda netlik olmasa da tarot falı, en eski kehanet yöntemlerinden biridir. Kartlardaki sembollere yüklenen anlamlarla gelecek tahminleri yapılır, yaşanan olaylar yorumlanır

Peki sık sık duyduğumuz tarot falı nedir? Tarot falı, aslında bir tür kart falı olarak bilinir. Bir falcı ve fal baktıran kişinin arasındaki enerji transferine dayanan bu fal bakma yönteminde tarot kartları kullanılır. Kartların üzerinde eski inanışlara veya sembollere atıfta bulunan işaretler bulunur. Bu işaretlerin bazıları Hindu, bazıları Yahudi bazıları ise Orta Çağ’a atıfta bulunur. Ancak önemli olan fal bakan kişinin yaptığı yorumdur, tarot kartları anlamları falcıdan falcıya değişir.

Tarot falının ne olduğunu anlamak için kartları tanımak da önem taşır. Toplamda 78 tane tarot kartı bulunur. Bu kartlar iki ana bölüme ayrılırlar: Büyük ve küçük arkana

“Arkana majör” de denilen büyük arkana bölümünde 22 kart, “arkana minör” şeklinde de bilinen küçük arkana bölümünde ise 56 tane tarot kartı bulunur. Bu 56 kart ise kendi içinde 40’ı takım kartı, 16’sı saray kartı olmak üzere ikiye ayrılır. Küçük sırlar anlamına gelen küçük arkana kartları, aslında klasik iskambil kartlarının çıkış noktasıdır diyebiliriz. Büyük arkana ise büyük sırlar anlamına gelir.

Küçük arkana kartları, büyük arkanaya göre daha kolay yorumlanır çünkü büyük arkana kadar derin anlamlara sahip değildir. Hatta kimi zaman büyük arkana kartları daha etkili bilgi verdikleri için küçük arkanadan çıkan anlamı geçersiz bile kılabilirler. Küçük arkana daha çok kısa vadeli durumların, olayların yorumlanmasında kullanılır, hemen her durum için açılabilir. Ancak büyük arkana kartları uzun vadeli durumlar ve kişinin iç dünyası için kullanılır: örneğin ilişkiler gibi…

Peki tarot falı nasıl bakılır? Tarot falı bakarken nelere dikkat edilir?

Tarot falı, kartları tanıyan ve olaylar arasındaki ilişkiyi kavrayabilen, muhakeme gücü yüksek kişiler tarafından bakılır. Bu kişiler, fal baktıran kişiyle özel seans yaparlar ya da kendi fallarına da bakabilirler. Bu sırada kartlara her iki tarafın da dokunması serbesttir.

Fal baktıran kişinin belli bir sebebinin olması önemlidir. Bu sebep üzerinden ilerleme sağlanır.

Fal bakılan ortamda örtü, mum, değerli taşlar gibi yan elementlerden faydalanılabilir.

Kartlar karıştırılırken bazı kartlar aradan fırlayabilir. Bu durumda kart desteye geri koyulmaz çünkü kartın fırlaması seçilmek istediğine işarettir.

Tarot falı bakmak sezgi işidir. Bu yüzden yorumcunun kartları hissetmesi önem taşır. Çünkü danışan kişi ile yorumcu arasındaki enerji akışı, kartların yorumlanmasına rehberlik eder.

Ayrıca danışan kişiler yorumcunun söylediklerine kendilerini çok fazla kaptırabilirler. Bu yüzden yorumcunun eğitimli olması önemlidir. İnternete “fal baktır” şeklinde yazdığınızda karşınıza çıkan sitelerde ya da uygulamalarda yer alan medyumlardan destek alabilirsiniz.

YORUM EKLE