Hala hayatımızda olan Şaman gelenekleri

Türkler'in Şamanizm'den İslamiyete geçişi yüzyıllar öncesine dayansa da günümüzde Şamanizm'den kalan birçok adet ve gelenekleri bulunuyor.

Hala hayatımızda olan Şaman gelenekleri

Tahtaya vurmak

Olumsuz bir olay konuşulurken kötü ruhların duymaması için üç kere tahtaya vurmak, aslında eski bir Şaman inanışı. Amerikalılar da "Knock on the wood" deyip 3 defa tahtaya vurur.

Kırmızı kurdele bağlamak

Lohusa kadınların başına bağlanan kırmızı kurdele Şaman döneminden günümüze kadar ulaşmış bir adet. Bu kurdelenin anneyi ve yeni doğan çocuğu, albız denen şeytana karşı koruduğuna inanılır.  

Su dökerek uğurlama

Gidenin arkasından su dökmek eski Şamanlardaki su kültünün doğurduğu bir adet. Giden ve gelen, akışkan bir madde olan duyu, yolunun açık olması, işlerinin kolay olması için yolculuğa çıkan birinin ardından dökeriz ve aslında içten içe suyun ona bu özelliğini bahşederek yardımcı olmasını dileriz.

Kurşun dökme

Kurşun dökme de Şaman geleneklerinden kalan bir gelenek. Şamanlar bu ritüele “Kut Dökme” anlamına gelen “Kut Kuyma” adını vermişlerdi. İnsana musallat olan kötü ruhların olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yönelik olarak çok eski dönemlerde uygulanan sihir kökenli bir ritüel.

Şamanizm nedir?

Şamanizm’in tanımında bilim insanları fikir birliğine henüz varmamışlar. Bu hem Şamanizm kültürünün içinde barındırdığı farklı yön ve ögelerden hem de Şamanizm’in çok farklı coğrafyalarda, aynı temelde ama çok farklı şekillerde var olmasından kaynaklanıyor.

Büyük çoğunluğu eski Sovyet bilim insanları olan bir kesim (Mikaylovskiy, Haruzin, Potapov, Alekseev gibi araştırmacılar) Şamanlığı Türklerin orijinal dini kabul ederken, aralarında Mircea Elide, Jean Paul Roux, V. Jochelson, V. Bogoras, Hikmet Tanyu, Osman Turan, İbrahim Kafesoğlu’nun da bulunduğu bilim insanı ve yazarlar ise şamanlığı bir din olarak değil de Kuzey Asya topluluklarının dini duygularını içeren ve öteki alem varlıklarına hükmeden bir tür kült olarak görüyorlar. Yani henüz, o derece bir kararsızlık söz konusu.

YORUM EKLE