Küresel ısınma ve yağış miktarının azalması, dünyayı kuraklıkla yüz yüze bırakırken, suyun özellikle tarımsal sulamada doğru kullanımı da önem kazanıyor.

Türkiye’de su kaynaklarından tarıma ayrılan oranın yüzde 77 olduğunu belirten Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, tarımda israf edilen suyu en aza indirmeyi amaçlayan Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi’nin (SUET), suyu doğru kullanma açısında önemli olduğu vurguladı.

Prof. Dr. Köksal, “Bunun da yüzde 60’ını biz israf ediyoruz. İsraf edilen suyun yüzde 1’ini bile geri kazanabiliyor olsak o suyla daha büyük, daha farklı alanlarda sulama yapabiliriz” dedi.

Türkiye’nin su verimliliğine rehberlik etmek amacıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından hazırlanan SUET, tarımda israf edilen suyun en aza indirilmesini ve suyun doğru kullanımını amaçlıyor. Üniversite ve özel sektörün birlikte geliştirdiği sistem, çiftçiler için kolay ve etkili çözümler sunuyor. Sistemin, Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketimi Rehberi’nin verilerine dayandığını söyleyen OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, “TAGEM-SUET sistemi planlama ve projelendirmede mühendislerin hata yapmasını ortadan kaldıracak” dedi.

'SİSTEM HATA YAPMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRDI'

TAGEM-SUET sistemi ile Türkiye’de yetişen her bitkinin su tüketimini ve sulama suyu ihtiyacının pratik şekilde hesaplanabildiğini söyleyen Prof. Dr. Köksal, “Meteorolojik verilerin sulamada karar destek bilgilerine dönüştürülmesi için çok karmaşık formülasyonlar, çok karmaşık algoritmalar var. Danışmanı olduğum TAGEM-SUET olarak geliştirdiğimiz sistemde, biz bu algoritmaların tamamını bir sistem içerisine entegre ettik ve kullanıcının hesaplamaları yaparken hata yapma ihtimalini, riskini ortadan kaldırmış olduk. Sistem içerisinde Türkiye'nin tamamı için ve yetiştirilen bütün bitkiler için bitki su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı gibi hesaplamalar çok pratik bir şekilde yapılabiliyor” diye konuştu.

Tarımsal sulamada israfın nedeninin hatalı hesaplamalar olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal, “Planlama, projelendirmede, inşaatında ya da montajında hata vardır ya da işletmede hata vardır. Bu yüzden biz suyu hor kullanır, israf ederiz. TAGEM-SUET Sistemi planlama, projelemede mühendislerin hata yapmasını ortadan kaldıracak. Türkiye’de su kaynaklarından tarıma ayrılan oran yüzde 77’dir. Bunun da yüzde 60’ını biz israf ediyoruz. İsraf edilen suyun yüzde 1’ini bile geri kazanabiliyor olsak o suyla daha büyük, daha farklı alanlarda sulama yapabiliriz. Böylelikle tarımsal üretim artacak, tarımsal üretimin artmasıyla da ülke ekonomisi için çok kıymetli, çok önemli bir unsur” dedi. 

TAGEM SUET SISTEMI, KULLANICILARIN HATA YAPMA RISKINI ORTADAN KALDIRIYOR FOTO: SAMSUN-DHA

DHA

Editör: Yadigar Hanım