Ege Bölgesi'nde çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandığı ifade edildi.

Hastalık her geçen gün hastalığın yayılma alanı genişliyor ve kültür balıkçılığına zarar verdiği bildirildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul ve Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Dinçtürk tarafından yapılan bilimsel araştırma sonucunda, Ege Bölgesi’nde çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandığı bildirildi.

Tanrıkul, Hastalığa ‘Pasteurellosis’ hastalığı ile benzerlik gösterdiği için ‘yalancı pastörella’ adı verildi. Yeni ortaya çıkan hastalık türünün levreklerin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Tanrıkul, “Bulaşıcı olan bu hastalık balık çiftliklerinde yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün hastalığın yayılma alanı genişliyor ve kültür balıkçılığına zarar veriyor.

Zamanla kayıplar çok yüksek olacaktır. Su akıntıları veya çiftlikten kaçan balıklarla hastalık yayılacaktır” ifadelerini kullandı.