Merkez Bankası, 2024 yılının Ocak ayında faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 45’e çıkardığını duyurdu. Bu, faiz oranında yüzde 250 baz puanlık bir artış anlamına geliyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bu kararın gerekçelerini şöyle sıraladı:

Aralık ayında enflasyon, son Enflasyon Raporu’nda öngörülen seviyeye paralel bir şekilde yükseldi.

Yurt içi talep, hizmet sektöründeki fiyat katılığı ve jeopolitik riskler nedeniyle enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.
Son dönemdeki göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşulları sınırladığını ve yurt içi talebin, beklenen dezenflasyon sürecine uygun olarak dengelendiğini gösterdi.

Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında kısmi bir iyileşme başladığını tespit etti.

Dış finansman koşulları, rezervlerin artması, cari dengenin iyileşmesi ve Türk lirasına olan ilgi, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine destek oldu.

Bu bağlamda, aylık enflasyonun temel eğilimi düşmeye devam etti. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonu sağlamak için gerekli olan parasal sıkılık seviyesine ulaşıldığına ve bu seviyenin gerektiği sürece korunacağına karar verdi. Kurul, politika faizi olan yüzde 45’in, aylık enflasyonun temel eğiliminde belirgin bir düşüş görülene ve enflasyon beklentileri hedeflenen aralığa yaklaşana kadar devam edeceğini belirtti. Kurul, enflasyon görünümünde ciddi ve kalıcı riskler ortaya çıkarsa, parasal sıkılığı yeniden değerlendireceğini de ekledi.

Yapay zeka ile kandırdılar: Mehmet Şimşek’e “güneş vergisi” söylettiler Yapay zeka ile kandırdılar: Mehmet Şimşek’e “güneş vergisi” söylettiler

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati politikaları, piyasa mekanizmasının işleyişini iyileştirecek ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde basitleştirmeye çalıştığını bildirdi. Kurul, basitleştirme sürecine uygun olarak, kredi arzı ve mevduat faizinde olası dalgalanmalara karşı, makroihtiyati tedbirlerle parasal iletim mekanizmasını destekleyeceğini ifade etti. Kurul, faiz kararlarının yanında, parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek için, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak niceliksel sıkılaştırmaya devam edeceğini duyurdu.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de hesaba katarak, enflasyonun temel eğilimini düşürecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde almaya devam edeceğini vurguladı.

Kurul, enflasyon ve enflasyonun temel eğilimine ilişkin göstergeleri yakından izleyecek ve Kurul, fiyat istikrarı ana amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edeceğini bildirdi."

Kaynak: Haber merkezi