Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) yaptıkları ortak açıklamada “Bir avuç insanı zenginleştirirken topluma açlığı ve sağlıksızlığı dayatan bu iktidardan kurtulmak için herkesi 28 Mayıs tarihinde seçimlerde oyumuzu kullanmaya ve sandıklarımızdaki oylara sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Açıklamada, seçmene şu çağrı yapıldı:

Bir avuç insanı zenginleştirirken topluma açlığı ve sağlıksızlığı dayatan bu iktidardan kurtulmak için,

Kadınların özgür oldukları, şiddet nesnesi kılınmadıkları, sahiplendirilip öldürülmedikleri yarınlar için,

Gençlerimizin yurt bulamadıkları için tarikatlara, cemaatlere teslim olmadıkları, geleceksiz kalmadıkları günler için

Doğanın ve geleceğimizin tahrip edilmemesi için,

Yerüstü ve yer altı kaynaklarımızın yağmalanmaması için,

Salgınlarda, depremlerde yüzbinlerce insanımızı kaybetmemek için,

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitiminin çağın gereklerine uygun bilimsel niteliğe ulaşması için

Özgür, özerk ve bilim üreten üniversiteler için

Yurttaşlarımızın demokratik iradesine saygı duyulduğu güzel günler için,

Basın üzerinde yaratılan baskıcı politikalara son vermek için,

İnsan hakları ihlallerinin olmadığı yarınlar için,

Güvenli ve güvenceli çalışma ortamlarının sağlandığı ve kötü çalışma koşullarının düzeltildiği yarınlar için,

İşsizliği azaltmak, atama ve işe alımlarda ayrımcılığa dur demek için,

Herkesi 28 Mayıs tarihinde seçimlerde oyumuzu kullanmaya ve sandıklarımızdaki oylara sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

 (Cumhuriyet)

Editör: Habererk Haber Merkezi