Anadolu Kadını ve Milli Mücadele

Mahire Yazar Kiremitçi'nin hazırlayıp, çevirdiği Tercümân-ı Hakîkat gazetesinin 21 Nisan 1921 Perşembe tarihli haberi.

Anadolu Kadını ve  Milli Mücadele

Anadolu Kadını da Yurdunu Müdâfaa İçün Meydân-ı Hamâset ve Şehâmetde

Bu harp bütün Anadolu’yu ‘ulvî bir heyecân ve hamâset (cesaret,kahramanlık) ile kıyâm ettirdi (ayağa kaldırdı). Anadolu’dan alınan haberler, kadın erkek bütün milletin, yurdunu, dînini, nâmusunu, hayâtını müdâfa‘a ‘azmi ile silâha, silâh-ı müdâfa‘aya sarıldığını gösteriyor.

Bir tarafta erkekler, düşman karşısında harp ederken Anadolu’nun anaları da dişi arslanlar gibi erkeklerinin mu‘âvenetine (yardımına) şitâb ediyorlar (koşuyorlar). Kıta‘âta (askerî birliklere), erzâk, cephâne taşıyorlar, yollar istihkâmlar yapıyorlar.

Türk kadını, meydân-ı hamâset ve şehâmetde (cesaret, yiğitlik ve kahramanlık meydânında) erkekleriyle müsâbakat ediyor (yarışıyor), (İnönü) Meydân Muhârebesi’nde vatanın halâsı (kurtuluşu) yolunda, mübârek kanlarını akıttılar, mecrûh (yaralı) düştüler, şehîd ve gâzî oldular.

Kahramân Türk kadınlarının şehâmetini târih, elbette bir lisân-ı te’essürle kayd edecektir.

Evet, Türk kadınları dağlardan, izbe yollardan, hayvanlarıyla, arabalarıyla cephâne taşıyorlar, evlerini, ocaklarını bırakıyor şarapneller altında siperler kazıyorlar; büyük, küçük za‘îf kuvvetli; nihâyet, yaşayanlar ve ölenlerden yükselen ses, bir ses ki bu toprak benimdir, onu çiğnetmemek içün ölüyorum diyor, ve ölüyor.

“ Ağzım kurusun yok musun ey ‘adl-i ilâhî?”

Çeviren ve hazırlayan: Mahire Yazar Kiremitçi

İletişim: [email protected]

Mahire Yazar Kiremitçi kimdir?

Şavşat’ın Tepeköy (Ahaldaba) köyünde doğdum. İlk ve ortaokulu memleketimde bitirdikten sonra sırayla Ağrı Kız İlköğretmen Okulu, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ve eş zamanlı olarak Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi’ni bitirdim. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde MEB’e bağlı devlet okullarında ve özel okullarda uzun yıllar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak çalıştıktan sonra emekli oldum.

Osmanlıca’ya ilgim fakülte yıllarında başladı ve artarak devam etti. Emekli olduktan sonra okuma yazmamı geliştirmek adına pek çok özel ve kurumsal Osmanlıca kursuna devam ettim. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Ana Bilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bölümü’nde özel öğrenci statüsünde yüksek lisans dersleri aldım.

TRT Haber’de yayınlanan YÜZ YIL ÖNCE YÜZ YIL SONRA isimli tarih programını hazırlayan ekibin içinde Osmanlıca çevirmen olarak görev yaptım.

Türk Kızılayı’nın 150. Yılı münasebetiyle hazırlanan OSMANLI GAZETELERİNDE HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ isimli prestij kitabı hazırlayan ekibin içinde hem Osmanlıca tercüman hem de editör olarak görev yaptım.

Kızılay için hazırladığımız ilk kitabın devamı mahiyetinde olan ve matbaaya teslim ettiğimiz MİLLÎ MÜCÂDELE’DE HİLÂL-İ AHMER isimli kitabımız da çok yakında çıkacaktır.

YORUM EKLE