Ermeni Çetelerinin Katliamlarına Dair Bir Kızılordu Belgesi

Mahire Yazar Kiremitçi'nin Çevirdiği ve hazırladığı Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin 22 Teşrîn-i Evvel 1337 (22 Ekim 1921) tarihli haberi;

Ermeni Çetelerinin Katliamlarına Dair  Bir Kızılordu Belgesi

Bir Vesîka

Ermenistan Komiseri Taşnaklara verdiği cevapta katledilen Müslümanları Kızıl Ordu unutmadı demekte.

Tiflis’te intişâr eden (yayınlanan)Pravda gazetesinin 4 Teşrîn-i Evvel (4 Ekim) târihli nüshâsında verdiği ma‘lûmâta nazaran İran’da teşekkül eden Taşnak Komitesi 1 Eylül (13) 37’de (1921) (Roben Berosyan?) imzâsıyla Ermenistan Komiserliğine gönderdiği bir mektupta “Taşnakların katli‘âmına tekrâr meydan verecek olursanız mukâbil katli‘âmlar olacağından emîn olunuz.” Tarzında idâre-i kelâm etmiştir. Taşnak Komitesinin bu mektubûna Ermenistan Komiseri tarafından şâyân-ı dikkat bir vesîka teşkîl eden âtideki cevap gönderilemiştir:

“Bolşevikler, Taşnaklar gibi fecî‘ cinâyât ve sû-i kastlar tertîbine tenezzül etmezler. Berlin ve İstanbul’daki Taşnaklar bizimle dostâne çalışmak içün mukâvele ‘akdine sarf-ı mesâ‘î ediyorlar. Taşnakların mahv etdikleri Müslüman ve Malakan köy ve şehirleri ve öldürdükleri binlerce Türk, Tatar ve Müslümanları Kızıl Ordu unutmadı.” (A.A.)

Kaynak: Hâkimiyet-i Milliye, 22 Teşrîn-i Evvel 1337 (22 Ekim 1921)

Çeviren ve hazırlayan: Mahire Yazar Kiremitçi

İletişim : [email protected]

 Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin 22 Teşrîn-i Evvel 1337 (22 Ekim 1921) 

Iğdır’ın Oba köyünde yapılan kazıda toplu mezarlardan çıkarılan, Ermeni çetelerin katlettiği yüzlerce Türk’e ait kemikler (28 Şubat 1986)

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 10:51
YORUM EKLE