İzmir'deki Yunan Generalinin tehditleri

Mahire Yazar Kiremitçi'nin çevirdiği ve hazırladığı Tevhîd-i Efkâr gazetesinin 17 Ekim 1921 tarihli "İzmir'deki Yunan Generalinin Tehditâtı (tehditleri)" başlıklı haberi;

İzmir'deki  Yunan Generalinin tehditleri

İzmir'deki Yunan Generalinin Tehditâtı (tehditleri)

Rum Patrikânesi Okusun

İzmir havâlisi kumândânı (Vlahopoulos) 27 Eylül târihiyle neşr eylediği beyânnâmede Kuvâ-yı Milliye ile teşrîk-i mesâ‘î (ortaklık, iş birliği )eden Müslümânları âtideki(aşağıdaki) cezâlarla tecziye edeceğini (cezalandıracağını) söylemektedir.

1-Der-dest edilenler (ele geçirilenler, yakalananlar) ‘askerî kânûnu mûcibince derhâl kurşuna dizileceklerdir, ‘âileleri sürgün edileceklerdir, servet ve mülkleri mahv ve harâb edilecektir.

Kaynak: Tevhîd-i Efkâr, 17 Ekim 1921

Çeviren ve hazırlayan: Mahire Yazar Kiremitçi

İletişim : [email protected]

İzmir’in işgaline şahitlik eden ve Levanten bir ailenin oğlu olan (babası İtalyan annesi Rum) Ressam Vittorio Pisani’nin çizdiği Yunan vahşetini gösteren resimlerden biri.

YORUM EKLE