İzmir’in İşgali Yurdun Dört Bir Yanında Protesto Ediliyor

Mahire Yazar Kiremitçi'nin çevirdiği ve hazırladığı 20 Mayıs 1919 tarihli Tasvîr-i Efkâr gazetesinin "Galeyân-ı Millî Vilâyâtda (illerde) Heyecân ve kıyâm (ayaklanma) Ber-devâm (devam ediyor)" başlıklı haberi şu şekilde;

İzmir’in İşgali  Yurdun Dört Bir Yanında  Protesto Ediliyor

İzmir’in işgâlinden mütevellid galeyân-ı millî gün geçtikçe daha ziyâde artmaktadır. Dün dahi memâlik-i Osmâniye’nin (Osmanlı memleketlerinin, ülkesinin) her tarafından müte‘addid (bir çok) protesto telgrafnâmeleri vârid olmuştur.

(Arabsun) dan :

(Gülşehir)

Arabsun ahâli-i İslâmiyesi nâmına eşrâf-ı mahalliye imzâlarıyla dün matba‘amıza keşîde edilen(çekilen) (300) kelimelik telgrafnâmede : İşgâl-i vâki‘nin (gerçekleşen işgâlin) haksızlığı beyân ve protesto edilmekte ve Müslümânların açlıktan öldürülmek mi yoksa küre-i ‘arzdan (yerküreden, dünyadan) çıkarılmak istenildiğinin anlaşılamadığını ve İzmir’imizin Yunanistan tarafından işgâlinin hiçbir vakit mümkün olamayacağı ifâde edilmektedir.

(Kastamonu)dan :

Kastamonu’dan İngiliz mümessil-i siyasîsine (İstanbul’daki siyasi temsilcisine) hitâben ve (130,000) nüfûs-ı İslâmiyeye vekâleten keşîde edilen (çekilen) müte‘addid imzâlı (pek çok imzalı) telgrafnâmeden İzmir’in Yunanistan’a verilmesi İngiltere ve Fransa’nın kanâ‘at-i siyâsiyelerine muhâlif olduğu ve Hukûk-ı Osmâniye’nin muhâfaza edileceğinden ümîd-vâr (ümitli) bulunulduğu beyân edilmektedir.

(Karacaköy)den :

(Karacaköy) den Düvel-i İ‘tilâfiye (İtilaf devletleri) Fevkâl‘âde Komiserliklerine keşîde edilen telgrafnâmede : Millet-i İslâmiye’nin gözbebeği olan İzmir’in işgâli ile bütün İslâmların dil-hûn oldukları (yüreklerinin kanadığı) beyân ve keyfiyet protesto edilmektedir.

Çeviren ve hazırlayan: Mahire Yazar Kiremitçi

İletişim: [email protected]

İstanbul'daki bir mting...

Yunan Askerleri İzmir’de

Mahire Yazar Kiremitçi kimdir?

Şavşat’ın Tepeköy (Ahaldaba) köyünde doğdum. İlk ve ortaokulu memleketimde bitirdikten sonra sırayla Ağrı Kız İlköğretmen Okulu, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ve eş zamanlı olarak Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi’ni bitirdim. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde MEB’e bağlı devlet okullarında ve özel okullarda uzun yıllar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak çalıştıktan sonra emekli oldum.

Osmanlıca’ya ilgim fakülte yıllarında başladı ve artarak devam etti. Emekli olduktan sonra okuma yazmamı geliştirmek adına pek çok özel ve kurumsal Osmanlıca kursuna devam ettim. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Ana Bilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bölümü’nde özel öğrenci statüsünde yüksek lisans dersleri aldım.

TRT Haber’de yayınlanan YÜZ YIL ÖNCE YÜZ YIL SONRA isimli tarih programını hazırlayan ekibin içinde Osmanlıca çevirmen olarak görev yaptım.

Türk Kızılayı’nın 150. Yılı münasebetiyle hazırlanan OSMANLI GAZETELERİNDE HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ isimli prestij kitabı hazırlayan ekibin içinde hem Osmanlıca tercüman hem de editör olarak görev yaptım.

Kızılay için hazırladığımız ilk kitabın devamı mahiyetinde olan ve matbaaya teslim ettiğimiz MİLLÎ MÜCÂDELE’DE HİLÂL-İ AHMER isimli kitabımız da çok yakında çıkacaktır.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019, 11:39
YORUM EKLE