İzmir’in İşgâli Yurdun Dört Bir Yanında Protesto Ediliyor-3

Mahire Yazar Kiremitçi'nin çevirdiği ve hazırladığı 20 Mayıs 1919 tarihli Tasvîr-i Efkâr gazetesinin İzmir’in İşgâli Yurdun Dört Bir Yanında Protesto Ediliyor haberlerinin üçüncüsü...

İzmir’in İşgâli  Yurdun Dört Bir Yanında  Protesto Ediliyor-3

GALEYÂN-I MİLLÎ

Vilâyâtda (vilâyetlerde) Heyecân ve Kıyâm Ber-devâm

(Gekbuze) (Gebze) den:

Bir çok imzâlarla (Gekbuze) den vârid olan (gelen) telgrafnâmede İzmir’in işgâlinin millet-i Osmâniyeyi ile’l-ebed unutulmaz bir te’essür ve vazgeçilmez bir da‘vâya sevk eyleyeceği ve milletin ‘uhdesine terettüb (üzerine düşen) her türlü fedakârlığa âmâde bulunduğu zikr edilmektedir.

(Sivrihisâr)dan :

(Sivrihisâr) Redd-i İlhâk Hey’eti Riyâseti’nden İ’tilâf mümessillerine vârid olan (ulaşan) telgrafnâmede : İzmir gibi ekseriyet-i kâhiresi (ezici çoğunluğu) İslâmlardan mürekkeb (Müslümanlardan oluşan) ve târih-i Osmânîde lâ-yemût (ölmez, silinmez) bir hâtırası olan bir vilâyetin Yunanistan’a terki (bırakılması) Anadolu’nun hayât-ı iktisâdiye ve milliyesine şedîd (şiddetli) bir darbe olacağı ve Hükûmet-i Yunaniye’nin bu vilâyete ayak basar basmaz bunun bütün Anadolu’da âsâr-ı fecî‘âsı (korkunç intikamlar) görüleceği beyân ve keyfiyyet protesto edilmektedir.

(Eğirdir’den) :

Eğirdir’den vârid olan (gelen, ulaşan) bir telgrafnâmede : İzmir’i kurtarmak veyâhud şeref ve nâmûs ile ölmek içün ‘ahd ü peymân (yemin) edildiği ve verilecek emre telgraf başında intizâr olunduğu (beklendiği) beyân kılınmaktadır.

(Burhâniye)den :

(Burhâniye) Belediye Riyâseti’nden (Belediye Başkanlığı’ndan) vârid olan (ulaşan, gelen) 369 kelimelik bir telgrafnâmede İzmir’in işgâli kemâl-i şiddetle protesto edilmektedir.

Tasvîr-i Efkâr, 20 Mayıs 1919

Çeviren ve hazırlayan: Mahire Yazar Kiremitçi

İletişim: [email protected]

Üsküdar Doğancılar’da İzmir’in İşgâlini Protesto Mitingi

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019, 11:57
YORUM EKLE