Maraş’ta Fransız-Ermeni İşbirliği “Resmî Görevliler ve Köylüler Dağa Kaldırılıyor”

Mar‘aş ve Havâlisi-2 (devamı)

Maraş’ta  Fransız-Ermeni İşbirliği “Resmî Görevliler ve  Köylüler Dağa  Kaldırılıyor”

Yavaş yavaş Anadolu’da ateş ve kan İzmir cephelerinden atlayarak şarka doğru sirâyet etmiş bulunuyor. Bu harekât devâm eder ise neticenin ne olacağını kimse kestiremez.

Zeytun (o dönemde Maraş’ın kazası, günümüzdeki adı Süleymanlı) Ermenilerinin civârlarındaki Müslümân köylerinden halkı tahcîre kıyâm ettikleri (göçe zorladıkları) ve Zeytun Hükûmet dâiresinden Nâhiye Müdürü Hasan Efendi ile Karakol Çavuşu Mustafa’yı dağa kaldırdıkları, Döngelli karyesinden (köyünden) aldıkları on iki hâne halkını da ne yaptıklarına dâir ma‘lûmât olmadığı ve Nâhiye Müdürü ile Karakol Çavuşu’nun da hayât ve memâtı (sağ mı, ölü mü) machûl bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu ahvâl, bu şımarık ‘unsurun pek elîm ‘âkıbetlere nâmzed (aday) olduğunu göstermekte ve bu ‘âkıbetleri ihzâr edenler (hazırlayanlar) de bu günkü hâmileri (himaye edenler, koruyanlar) Fransızlardan başka kimse olmadığının hâtırlarda tutulması îcâb etmektedir.

(Devamı var…)

Çeviren ve hazırlayan: Mahire Yazar Kiremitçi

İletişim:[email protected]

YORUM EKLE