Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Nebati, 2014 yılında 330 sayfadan oluşan “AK Parti teşkilatlarının demokratik değerlere bakışı üzerine karşılaştırmalı bir analiz: Milli görüşten muhafazakâr demokrasiye” başlıklı doktora tezi kaleme aldı.

Erdoğan, CHP’nin tek parti olarak iktidarda bulunduğu 1923-1950 döneminde çok sayıda cami, mescit, medrese, tekke, türbe, mezarlık kapattığı iddiasını ortaya atarken Nebati'nin doktora tezinde “CHP din eğitimine ve din adamları yetiştirilen okulların kurulmasına izin vermiştir” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Nebati, tezinde CHP’nin politikalarını şu sözlerle anlattı:

“İlkokul müfredatına seçmeli din dersi konulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı imam hatip kurslarının açılması, hacca gitmek isteyenlere döviz sağlanması gibi kararlar almıştır. Ancak bütün bu çabalar halk nezninde samimi bulunmamış olmalı ki halk 1950 seçimlerinde CHP yerine DP’yi iktidara taşımıştır.”

Bakan Nureddin Nebati’nin 2014 yılında yayımlanan tezinde “Demokrat Parti’yi iktidara taşıyan temel dinamiklerden biri şüphesiz din olgusudur” cümlesi de dikkat çekti.

Editör: Yadigar Hanım