Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, “Öcalan'ın notları AKP'nin kâbusu” başlığıyla kaleme aldığı yazısı dikkat çekti.

Uğuroğlu’nun yazısı şu şekilde:

Almanya'da yayınlanan 485 sayfalık, "Abdullah Öcalan-İmralı notları" kitabında yer alan görüşmeler ve görüşler AKP'nin kâbusu olacak.
"Çerçeveyi çizeyim" diyen Öcalan'ın görüşlerinden özet vereyim:
- "Bu süreç Özal, Erbakan ve Ecevit döneminden bu yana devam ediyor. Yirmi yıldır uğraşıyoruz. Son süreçle Hakan Bey'in de katıldığı üç dört toplantı oldu. Ayrıca Hakan Bey entelektüel biridir. Zaman zaman onunla görüşebilirsiniz. Fikir söylerler ama dayatmazlar. MİT reforma uğradı, değişti artık..."
Çözüm süreci döneminde Öcalan'la İmralı'da yapılan görüşmeler kitapta özetle şöyle yer alıyor:
Öcalan: Peki, KCK'nın mektubu aslını da az önce aldım.
Demirtaş: Evet, hükümet de KCK'nın mektubunu acilen size iletmek istedi.
Demirtaş: Kandil ve Avrupa'daki arkadaşların size selamları var, oldukça iyiydiler. Zaten mektuplarda da öneri ve kaygılarını yazmışlar.
Öcalan: Okudum, oraya geleceğim.
Öncelikle bu süreci bizzat biz hazırladık tabii. Önce devleti ısıttık, ortak ettik. Şimdi de AKP'yi ısıtıyoruz.
Öyle eskisi gibi değil, eskiden farklı olarak siz de varsınız tabii. Bütün bunlar sizin masanıza da gelecek. Sırrı'ya dönerek; Solu da sizin çabalarınızla katıyoruz.
AKP'nin de, CHP'nin de bütün bunları kendi içinde tartışması lazım. Sizin de onlarla görüşüp tartışmanız gerekir. Hatta canı isterse MHP bile katılır, katılmasa da kendisi bilir. CHP bir çıkmazı yaşıyor.
Komisyonlar gerekecek. Bunlardan birincisi parlamenterlerden oluşan bir komisyondur, diğeri ise toplum adına Akil İnsanlardan oluşur.
Önder: Ben Sayın Cemil Çiçek'le görüştüm. Bu konuda kendisinin de bazı önerileri oldu. Kendisi de komisyonların kurulabileceğini, bunun için kafa yorulması gerektiğini söylüyor. 'Bir geçici komisyon da olabilir. Bunun süresi üç aydır. Sonra süresini uzatabiliriz ya da daimi bir komisyon olabilir' dedi.
Öcalan: Tabii, Sayın Çiçek Meclis Başkanıdır. Bu konularda elinden geleni yapmalı. Nasıl olacaksa işte, kendisinin de bunları Meclis'e sunması gerekir.
Demirtaş: Parlamento iki şekilde karar alabilir: Ya bir araştırma komisyonu kurulması kararı alır, ya da bir yasa çıkarıp özel bir komisyon kurarak bunu yapar.
Biz kanun çıkarılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz.
Öcalan: Elbette, bence de kanunla özel bir komisyon kurulur. Bu komisyon geri çekilme dahil, bütün çatışmasızlık sürecine nezaret eder. Bunlar parlamenterlerden oluşur, değil mi? Böyle daha uygun olur. Zaten bu olağanüstü bir durumdur.
Demirtaş: Yasa için salt çoğunluk yeterlidir.
Öcalan: Anlaşılıyor, anayasa değişikliğine gerek yok yani, yasayla da olur, tamam.
Diğeri ise tamamıyla Akil İnsanlardan oluşur.
Bunlar tümüyle toplumun vicdanını temsil eden insanlardır. Ne bize yakındır ne ötekine.
İşte akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, sivil toplum temsilcilerinden oluşur. Bu konuyu AKP ve heyetle de tartışabilirsiniz. Mesela Mithat Sancar fena değil. İşte bunun gibi isimler olur. Şimdi önermek istedikleriniz varsa söyleyebilirsiniz.
Otuz kişi kadar olurlar. Bunlar geri çekilme sürecinde bölge bölge görev dağılımı yaparak çekilmeye nezaret ederler, sonrasında normalleşme sürecine kadar da çatışmasızlığı denetlerler.
Demirtaş: Biz daha çok da bu insanların hukuki güvenlikleri açısından bunu düşünmüştük. Çünkü bunlar ileride bu işlerden dolayı suçlamalarla karşılaşabilirler.
Öcalan: Zaten bizim önereceğimiz yasalar çıkarsa onların güvencesi de dolaylı sağlanmış olur.
Demirtaş: Tamamdır Başkanım, anlaşılıyor.
AKP'nin başını ağrıtacak sözler
Bu kitapta AKP'yi zan altında bırakacak çok önemli bölümler var ama sadece bu kısımdan ortaya çıkan gerçekler şunlar:
- Çözüm sürecini Öcalan'ın İmralı'dan yürüttüğü,
- KCK'nın mektubunun dönemin AKP hükümeti (Başbakan Erdoğan) tarafından HDP eş Başkanı Demirtaş ile Öcalan'a gönderildiği,
- Akil İnsanlar Heyeti'nin Öcalan tarafından bölgelerinin ve görevlerinin oluşturulduğu,
- 6551 sayılı Yasanın Meclis'ten önce Öcalan'a gönderilmesi ve onayının alınıp yasalaştırılması...
Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu bu konuda diyor ki;
- "İmralı Tutanakları'na göre Öcalan. TBMM'nin de üzerinde"...