Oğuzlar'ın hangi Türk boyundansınız? İşte merak edilen sorunun cevabı...

1 / 24
Târihî şahıs, boy ve millet adlarının teşekkülüne göre Türk kelimesinin aslı, "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden yaratılmış kişi ve insan manasına gelen "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Dünyanın en eski, asîl, büyük devletlerini kurup pek çok meşhur şahsiyetler yetiştiren medenî milletleri olan Türkler, Orta Asya'dan gelmektedir. 1071'de Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya yerleşen Türk boylarının il il yerleşim yerleri..

Târihî şahıs, boy ve millet adlarının teşekkülüne göre Türk kelimesinin aslı, "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden yaratılmış kişi ve insan manasına gelen "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Dünyanın en eski, asîl, büyük devletlerini kurup pek çok meşhur şahsiyetler yetiştiren medenî milletleri olan Türkler, Orta Asya'dan gelmektedir. 1071'de Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya yerleşen Türk boylarının il il yerleşim yerleri..