Bu aletlerin ve cihazların kullanım kılavuzları, broşürleri, katalogları ya da yazışmaları da teknik metin olarak adlandırılır. Teknik metinlerin kaynak dilden hedef dile ya da dillere çevrilmesi işlemi de teknik çeviri hizmeti kapsamında yer alır. Globalleşmenin etkisiyle birlikte ithalat ve ihracat faaliyetlerinin artması sonucunda pek çok ürün ile ilgili olarak teknik çeviri ihtiyacı doğmaktadır.

Elektrik- elektronik alanındaki çeviriler, ilaç prospektüsleri, broşür, yapı bakım onarım restorasyon projeleri, kataloglar, ithalat- ihracat yazışmaları, mimari alandaki izin ruhsat projeler, mühendislik alanındaki çeviriler, telekomünikasyon alanındaki çeviriler, bilişim alanındaki çeviriler, teknik alandaki Avrupa Birliği projeleri teknik çeviri hizmetleri kapsamındadır.

Teknik çeviri uzmanlık gerektiren çeviri alt türlerinden biridir. Teknik çeviri hizmetlerinde kullanılan cümlelerin net, anlaşılır ve kısa olması gerekir. Teknik çeviri konusu belgeler hedef odaklı diğer bir deyişler ürün hakkında bilgi verme amaçlı olduğundan bilginin kısa ve net bir şekilde verilmesi ve hedefe en kısa yoldan ulaşılması gerekir.

Teknik çevirilerde asla yoruma yer verilmemeli, eş anlamlı sözcükler kullanılmaktan kaçınılmalı ve kelimenin kaynak dildeki tam karşılığı hedef dilde de verilmelidir. Birçok alt dalı olan ve uzmanlık gerektiren teknik çevirinin özel bir terminolojisi vardır. Bu nedenle seçilen kelimelerin sektörün ihtiyacını karşılayan türden olması konusunda dikkatli olunmalıdır.

Teknik çeviri bu alanda uzman ve deneyim sahibi çevirmenler tarafından yapılmalı ve çevirmen net bir üslup benimseme konusunda özen göstermelidir. Özellikle herhangi bir mekanik cihazın kullanım kılavuzunun ya da benzer bir teknik çevirinin yapıldığı durumlarda cümle yapıları son derece önemli bir hale gelmektedir. Teknik çeviri sırasında tercüman birbirine eklemelerle bağlanan uzun cümleler kurmaktan kaçınmalıdır. Eğer uzun açıklamaları metinlere yer verilmesi çevirinin bütünlüğü açısından zorunluysa bu durumda görsel anlatım ya da maddelendirme yöntemlerine başvurulmalıdır. Teknik çeviri hizmeti verecek olan çevirmenin uzmanlığı, terminoloji hakimiyeti ve bilgi düzeyi teknik çevirinin başarısı üzerinde doğrudan etkili olduğundan çeviri hizmetlerinin yeterli kalifikasyona sahip çevirmenlerden alınması konusunda titiz bir tavır sergilenmelidir. Tüm teknik çeviri projelerinde, teknik çevirinin kesinlikle hata kabul etmeyen bir çeviri alt türü olduğu dikkate alınmalıdır.

Çeviri konusu metinlerin ve belgelerin yapısı gereği teknik çevirilerde karışık bir terminoloji kullanılır. Çevirmen kaliteli, doğru, eksiksiz ve etkili bir çeviri ortaya koyacak donanıma sahip ve terminolojiye üst düzeyde hakim olmalıdır. Ancak tüm çeviri türlerinde olduğu gibi teknik çeviride de başarılı olunması için çevirmen çeviri ile yerelleştirmenin iç içe ilerlediğinin bilincinde davranmalıdır. Bu yüzden kaynak ve hedef kültürün yapılarına, kültürel inceliklerine hakim olmaya ve kaynak metindeki bilgileri hedef metne en doğru şekilde aktarmaya odaklanmalıdır. Bunu sağlayabilmek için çeviri konusu metni titizlikle incelemeli, anlatılmak istenileni kavramalı, kelime kelime çeviridense hedef kitleye uygun bir anlam yaratmaya odaklanmalıdır.

Uluay Çeviri Hizmetleri yalnızca teknik çeviri ve hukuki çeviri alanlarında değil tüm çeviri türlerinde 45 farklı dilde profesyonel kadrosu ile hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmet sunan Uluay Çeviri Hizmetleri ile iletişime geçerek siz de çevirilerinizi emin ellere teslim etmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Kaliteli, Hızlı ve Ekonomik Çeviri İçin Adresiniz Uluay Çeviri

Çeviri son derece geniş kapsamlı bir alan olup birçok çeviri alt türü özel uzmanlık gerektirir. Bunlardan biri de hukuki çeviri olup profesyonel çevirmenler tarafından titizlikle yerine getirilmelidir. Kaynak dilden hedef dile yapılan hukuki çevirilerde kaynak metne sadık kalınması çok önemlidir. Vekaletnameler, kanunlar, mahkeme kararları, uygunluk belgeleri, sözleşmeler, uzman raporları, yönetmelikler ve daha birçok belge ve metin hukuki çeviri hizmetlerinin temelini oluşturur.

Koyununun baş kısmına bakan hayvan sahibi gördüğü karşısında hayrete düştü Koyununun baş kısmına bakan hayvan sahibi gördüğü karşısında hayrete düştü

Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan hukuki çeviri hizmetlerinin kapsamında yasal açıdan değerli ve geçerli belgeler yer alır. Hukuki çevirinin çok önemli olmasının temel nedeni eksik ya da yanlış hukuki çevirilerin çeviri konusu belgelerin ve metinlerin özelliğinden dolayı hak kaybı ya da yasal yaptırım gibi ciddi sonuçlar doğurabilme olasılığıdır. Hukuki çeviri hizmetleri yalnızca yazılı çeviri ile sınırlı olmayıp ihtiyaç durumunda sözlü hukuki çeviri hizmetlerinden de yararlanılabilmektedir.

Hukuki çeviri asla yoruma yer verilebilecek bir çeviri türü değildir. Hedef dile mesaj aktarımı esnasında en küçük bir değişiklik dahi söz konusu olmamalıdır. Çeviriyi yapacak olan çevirmen hem ülkelerin hem uluslararası hukuk sisteminin inceliklerine ve hukuki terminolojiye hakim olmalıdır. Kesin, net ve açık cümleler kullanmalı, hedef dilde kolaylıkla anlaşılabilecek bir çeviri ortaya koyarken yalnızca yasal argümanlara yer vermeye özen göstermelidir.

Hukuki metinler üslup açısından da terimsel açıdan da diğer metinlerden farklı ve son derece zengin içeriklidirler. Yapılan çeviri; kullanım amacına, özelliğine ve içeriğine göre gerek bireylerin gerek şirketlerin hakları ve özgürlükleri üzerinde doğrudan etkili olabileceği için hukuki çevirinin sıfır hata ile yapılması bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir.

Editör: TE Bilişim