Özel hastanelerin SGK ile anlaşmasında alacağı tutar devletin tespit ettiği ücretin 2 katıdır. Bu ücretin içinde 15 TL katılım payı da bulunmaktadır. Özel hastanelerde ilave ücret alınması  yasal danağı olan bir durumdur. Fakat bunun için bir üst sınır getirilmiştir.

 Sosyal Güvenlik Kurumu ile a (SGK)nlaşmalı hastaneye myauayene için giden sigortalı 15 lira katkı payı ödüyor. Özel hastaneler ayrıca SGK'nın ödediği tedavi ücretinin yüzde 200'ü kadar fark ücreti de talep edebiliyor. Özel hastaneler artan sayıya ve kaliteye bağlı olarak vatandaşın tercihi haline geldi. Fakat özel hastanelerde sanki sgk farkı değilde hiç sigortası yokmuş ve sadece özele gelmiş gibi muayeneden  SGK fark ücreti alınıyor.

İlave ücret nedir? nekadar olmalıdır?

Genel sağlık sigortalısı olarak SGK ile anlaşmalı özel bir hastaneye gittiğinizde ve muayene olduğunuzda, hastane sizin için yaptığı işlemleri SGK’ya fatura eder ve ücretini alır.

İşte SGK’dan alınan bu ücretler aslında çok yüksek değildir. Daha doğrusu ödeme fiyatlarını belirleyen SGK, doğal olarak devletçi bir yaklaşımla, mümkün olduğunca az ödeme yapmaya çalışır.

Bu nedenle özel hastanelere, hastalardan ilave ücret alma hakkı verilmiştir. İlave ücret ya da fark ücreti, özel hastanenin hastadan ayrıca aldığı ücreti ifade etmektedir.

Ancak bu rakamlar sgk'nın belirlediği fiyatın en fazla 2 katı olabilir. Özel haztane isterse daha az alma yetkidisine sahiptir.Hastane muayene ücretinin 2 katı aldığında, içerisinde  2023 yılı için 15 TL’de katılım payı vardır.Bu tavan; 5510 sayılı Kanunun 73üncü maddesinde açıkça 2 kat olarak belirlenmiştir. Ancak bu tavanı aşmamak kaydıyla ilave ücret oranını belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Özel haztanelerde hemen hemen hiç birinde bu sistem uygulanmamaktadır. SGK'nın belirlediği muayene 100 TL ise en fazla 200 alması gerekir. Fakat özel hastaneler  bu farkı 400-500 TL olarak almaktadır.

Örnek verecek olursak 2023 yılı muayene ücret farkı için

Çocuk doktoru için alınabilecek en yüksek ilave ücret tutarı 106 TL

Kadın hastalıkları için en yüksek 124 TL

Üroloji için en yüksek 108 TL

Çocuk nörolojisi için en yüksek 118 TL

Gastroenteroloji için en yüksek 114 TL 

Hiç bir hastanede bu fiyatlarla karşılaşmayız.  

Fark fazla alınırsa yapmamız gerekenler:

Muayene, ameliyat ve tedavi sonrası hastaneye yapılacak ödemelerde, mutlaka ayrıntılı faturave hizmet dökümü talep edin.

Ödemelerin fazla olup olmadığını https://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/ internet adresine girerek 'Ne Kadar İlave Ücret Ödeyeceğim?' kısmından sorgulayın.

Ödeme fazlaysa hastaneden talep edin. Olumsuz yanıtta iadeli taahhütlü dilekçeyle talebi yineleyin.

İade taleplerinize olumsuz yanıt verilirse, usulsüz ücret alan hastaneyi SGK'ya bildirin. Bunun için 'Alo 170'i arayabilir veya bizzat il ve ilçelerdeki SGK Müdürlükleri'ndeki 'Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne başvurabilirsiniz.

Posta'nın haberine göre SGK, hastaneye fazla alınan ücretinin 5 katı ceza kesiyor. Hastane, fazla ücreti iade etmezse ceza 10 katına çıkıyor.

Hasta ve yakınları hakkını aradığında para iadeleri yapılmaktadır.Biraz mırın kırın etselerde 5 kat ceza ödememek için bu durumun sgk' ya taşınmasını istemezler.

Editör: Habererk Com