Adana İYİ Parti karıştı

Adana İYİ Parti'de yaklaşık 500 kişilik muhalif bir grup Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak partinin kayyuma teslim edilmesini istedi.

Adana İYİ Parti karıştı

Yasa ve parti tüzüğü gereğince geçici İl yönetiminin 45 günlük yasal süresi dolduğundan münfesih duruma düştüğünü ileri süren muhalifler, adını verdikleri üç kişinin partiye kayyum olarak atanması talebinde bulundu.. 

Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin vereceği karar merakla bekleniyor.

İstanbul İYİ Parti İl başlığında da aynı sorun yaşanmış, olağanüstü kongre kararı alınmıştı. Kongrede üç aday yarışmıştı. 
Kongre sonucunda mevcut il başkanı Buğra Kavuncu yeniden seçilmişti.

Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesine yapılan müracaatta şu ifadelere yer verildi.

"1-) Sayın Mahkemenizin yukarıda mezkur numarası verilen dosyasında 20.12.2018 tarihli tensip tutanağı ile alman ara karar gereğince İyi Parti Genel Merkez Başkanlığının davaya dâhil edilerek yargılamaya devam edilmesini talep ediyoruz.

Ekte dava dilekçemizin düzeltilmiş halinin İyi Parti Genel Merkez Başkanlığına tebliğini talep ederiz. 

2-) 20.12.2018 tarihli tensip tutanağının 6 nolu maddesinde ihtiyati tedbir talebimizin davaya dâhil işleminden sonra değerlendirileceği belirtilmiştir. İşbu işlem ile birlikte ihtiyati tedbir talebimizin de kabulüne karar verilmesini talep ediyorum.    ,

NETİCE ve TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, yargılamanın HMK m.316 kapsamında basit yargılama usulüne tabi olduğu göz önüne alınarak, HMK m. 320/1 gereğince duruşmasız olarak haklı talebimizin kabulü ile;

2820 Sayılı Yasa’nın 19. Mad ve İYİ Parti Tüzüğünün 26. Maddesine göre geçici yönetim yasal süresinin (45 gün) dolması nedeniyle mevcut İYİ Parti Adana İl Yönetim Kurulunun FESH (MÜNFESİH) Olması Nedeniyle Partiyi Temsilen hiçbir karar alma, yerel seçimlere yönelik aday baş vurusu vs. kabul etme ve Partiyi Temsile Yetkileri bulunmayıp Siyasi Partiler Kanunu ve Dernekler Yasasına göre konunun kamu düzenini ilgilendirmesi karşısında mevcut İl Yönetiminin yukarıda belirttiğimiz konularda tasarrufta bulunmaları halinde ileride telafisi imkansız zarar ve mağduriyetlere yol açabileceğinden,

Mahkemenizce atanacak önerdiğimiz kayyum heyetinin (il kongresi için yeni delegeler seçilmiş olmadığından) kongre gündemi belirleyerek mevcut delegeler ile olağan üstü il kongresi yaparak yasal yönetim kurulu oluşturuluncaya kadar, mevcut MÜNFESİH olmuş kabul edilen İYİ Parti Adana İl Başkanlığının Partiyi Temsilen hiçbir karar almama, yerel seçimlere yönelik aday baş vurusu vs. kabul etmeme ve Partiyi Temsil Etmemeleri konusunda İHTİYATİ TEDBİR
KARARI VERİLMESİNE,

İYİ Parti Adana İl Kongresi’ni olağanüstü toplantıya çağırmak için gerekli işlemleri yapmak üzere;

1 - CENNET NACAR
2- ADNAN UÇAR
3- ADEM SUNGURTEKİN isimli parti üyelerinin kayyum heyeti olarak görevlendirilmesine, karar verilmesi saygılarımızla arz ve talep edilir. 18.12.2018

YEDEK;
1-KÜRŞAT AKTAŞ
2- TURGUT ALEMDAR

Davacı
ENVER AYDIN
İYİ PARTİ ÜYESİ"

YORUM EKLE