İsmail Koncuk'tan çalışanlar hakkında AKP iktidarına ayrımcılık isyanı!

İsmail Koncuk'tan çalışanlar hakkında AKP iktidarına ayrımcılık isyanı geldi.

İsmail Koncuk'tan çalışanlar hakkında AKP iktidarına  ayrımcılık isyanı!

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Çalışma hayatında uygulanan çok farklı statüler çalışma barışını bozmakta, iş verimi ve kalitesini düşürdüğünü ifade etti. Aynı işi yapan, aynı eğitim seviyesinde olan çalışanların farklı hukuki statü içerisinde çalışmaya zorlanması Anayasamızda ifadesini bulan hukuk devleti ilkesi ile de bağdaşmamaktadır.” dedi.

Koncuk açıklamasında “Sözleşmeli personel uygulaması öyle bir hal almıştır ki, kendi içinde dahi süreli sözleşmelilik (3+), süresiz sözleşmelilikolarak ayrıştırılmış durumda olduğunu, belediyelerde 5393 sayılı Kanun doğrultusunda görev yapan sözleşmeli personel ise, belediye başkanının değişmesi halinde işini kaybetme korkusu ile yaşamakta, birçoğunun da sözleşmesi yenilenmeyerek, kapının önüne konulduğunu, vekil ebe, hemşire, imam vb. uygulamaların ise izah edilebilecek bir tarafı da yoktur.”
Koncuk, Sözleşmeli-kadrolu ayrımının kaldırılması kaçınılmaz bir durumdur. Bu ayrımın bir an önce kaldırılması için bir çalışmanın yapılması, Bölgeler arası yer değiştirmeye engel olmak için sözleşmeli atamak yerine, mahrumiyet bölgelerinde çalışmayı, mahrumiyet tazminatı uygulaması ile, daha cazip hale getirerek, bu bölgelerde çalışmayı cazip hale getirerek, bu bölgelerde çalışmayı daha istenir kılmak gibi bir planlamanın yapılması gerektiğini belirtti.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyerek verdiği soru önergesinde, “Süreli sözleşmelilik (3+1) ile süresiz sözleşmelilik arasında bile çok ciddi hukuki farklılıklar yaşanırken, kadrolu ve sözleşmeliler arasındaki hukuki hakların sözleşmeliler aleyhine olduğunun farkında mısınız?” dedi.

Koncuk“5393 sayılı Kanun doğrultusunda belediyelerde çalışan sözleşmelilerin işten atılma korkusu ne zaman son bulacaktır?Vekil ebe, hemşire, imam gibi uygulamalar ne zaman sona erecektir?” diyerek sözlerine son verdi.

YORUM EKLE