İYİ Parti'li İsmail OK "Şehit Ailelerine TOKİ’den Ev Verilmeli"

Son dönemlerde şehit ailelerinin yaşadığı evler kamuoyunda çok konuşulmuş ve bir çok tepkiyi beraberinde getirmişti. İyi Parti’den bu tartışmayı sonlandıracak hamle TBMM’de geldi.

banner311
İYİ Parti'li İsmail OK "Şehit Ailelerine TOKİ’den Ev Verilmeli"

İYİ PARTİ şehit ailelerine TOKİ tarafından ücretsiz ev verilmesini öngören kanun teklifini meclise sundu. İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail OK’un hazırlamış olduğu kanun teklifinde; şehit ailelerine 10 yıl kira yardımı yapılır ibaresi, ‘’TOKİ tarafından ücretsiz ev verilir’’ olarak değiştirilerek şehit ailelerinin ev sahibi olmasını öngörmekte.

OK; TBMM ŞEHİTLERİNE SAHİP ÇIKMALI
Kanun teklifini meclise sunan İYİ PARTİ Balıkesir Milletvekili İsmail OK, parlamentonun şehit yakınlarına sahip çıkması gerektiğini ve bu teklifinin kanunlaşması gerektiğini ifade etti. Konuşmalarına devam eden Ok’’ Anayasanın 61.maddesi ‘’Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar’’ hükmü amirdir. Çocuklarımızın geleceği için şehit olan güvenlik güçlerimizin ve kamu çalışanlarımızın aileleri, hayatlarını devam ettirmek için çok zorlu şartlar altında mücadele vermektedir. Şehit ailelerinin ekonomik yapıları incelendiğinde, neredeyse tamamının çocuklarının okul çağında bulunduğu, kendilerine ait bir evlerinin de olmadığı ortaya çıkmaktadır. Şehitlerimizin geride bıraktığı eş ve çocuklarının kayıpları elbette ki maddi yardımlarla doldurulamaz, acıları yapılacak politika ile dindirilemez. Ancak şehit ailelerine yapılan 10 yıl süreli kira bedellerinin karşılanmasını sağlayan yardım uygulamasının yapılacak bu düzenleme ile Toplu Konut İdaresi tarafından verilecek bir ev şekline dönüştürülmesi daha anlamlı olacaktır’’ dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

İsmail OK

Balıkesir Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye’de ve Dünya’da savaş ve terör olayları yaşanmaktadır. Bağımsızlıklarını ve sahip oldukları ülke topraklarını kaybetmemek uğruna savaşan veya terörle mücadele eden güvenlik görevlileri ve hatta sivil vatandaşlar, bu uğurda hayatlarını yitirmektedirler. Devletler, hayatlarını yitiren vatandaşlarının geride kalanları için, çeşitli sosyal politikalar ve hizmetler uygulayarak, bu sorunun en asgari derecede hissedilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda uygulanan sosyal koruma politikalarının temel gayesi; ülkesinin varlığı için hayatlarını feda eden vatandaşların ve ailelerinin toplum içinde, insan şeref ve haysiyetine yaraşır şartlarda, hayatlarını huzur ve refah içinde idame ettirmeleri sağlanmaktadır.

Anayasanın 61.maddesi ‘’Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar’’ hükmü amirdir. Yine anayasanın 10.maddesinde ‘’Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz’’ denilerek pozitif ayrımcılık kapsamı içerisine alınmıştır.

Çocuklarımızın geleceği için şehit olan güvenlik güçlerimizin ve kamu çalışanlarımızın aileleri, hayatlarını devam ettirmek için çok zorlu şartlar altında mücadele vermektedir. Şehit ailelerinin ekonomik yapıları incelendiğinde, neredeyse tamamının çocuklarının okul çağında bulunduğu, kendilerine ait bir evlerinin de olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Şehitlerimizin geride bıraktığı eş ve çocuklarının kayıpları elbette ki maddi yardımlarla doldurulamaz, acıları yapılacak politika ile dindirilemez. Ancak şehit ailelerine yapılan 10 yıl süreli kira bedellerinin karşılanmasını sağlayan yardım uygulamasının yapılacak bu düzenleme ile Toplu Konut İdaresi tarafından verilecek bir ev şekline dönüştürülmesi daha anlamlı olacaktır.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun da yapılacak olan bu değişiklik ile Şehit ailelerimiz bir ev sahibi olacak ve mağduriyetlerinin bir nebze de olsa giderilmesini sağlayacaktır.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘’b) Yurtiçinde ve yurt dışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ve kamu konutundan yararlanmayanlar ile yurt içinde ve yurt dışında özel tahsisli konutlarda oturanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından bir konut verilir. Bu kanun hükümlerine göre aylık alan maluller ile hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine yapılan gayrimenkul hibeleri veraset ve intikal vergisinden, devir işlemleri harçlarından ve döner sermaye ücretlerinden ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar için tahakkuk edecek damga vergisinden muaftır. Bu gayrimenkullerin maliyet bedellerinin tamamı bunları hibe eden tarafından 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında dönem gelirinden veya kurum kazancından indirilebilir.’’

Madde 2- 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

‘’GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddeyi tesis eden Kanunun yürürlüğe girmesinden önce terörle mücadele sırasında şehit olanların hak sahibi yakınları da bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerinden yararlanırlar.’’

Madde 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


 

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.