Kerim  Yılmaz
Kerim Yılmaz
Yazarın Makaleleri
K. Irak, Barzani, referandum ve sonuçları
K. Irak'ta yapılan referandum, Irak anayasasına açıkça aykırıdır. Bölgesel Yönetim anayasası da buna imkan vermemektedir. Soft hukuk normları açısından geçerli bir sonuç doğurması mümkün değildir. Ancak aşağıda yazılı tarihi...
Korkuya esir olma, korkma!
Türk siyasetinde deprem yaratacağı aşikarlaşan yeni parti oluşumuna mani olmak isteyenlerin yaratmaya çalıştığı algılara kapılma, korkuya esir olma hatta korkuyu korkut ki özgürleşebilesin. Haramzadelerin saltanatlarına alet ettikleri din...
Yenilikçi siyaset-3
AKP iktidarının 15.yılında tükenmişlik sendromunda ve kolay atlatacağa da benzemiyor.  Düne kadar yenilik ve reform diye sunduğu herşeyi bir bir terk ediyor.  Hatta bazılarında 20-25 yıl öncesine dönüyor. Eğitimde ve hukukta geriye...
Pis koku mu? Kuşatma mı? İkisi de!
Asrın rüşvet ve yolsuzluk olayı patladığında aslında her şey alenen ortadaydı! Babalarının nam ve hesabına bakanların oğulları Acem uşağıyla malı götürüyorlardı. Telefon konuşmalarında biri oğluna evdeki paraları sıfırla diyor,...
Bozulma, çürüme, kokuşma…
Siyasal yaşamın umut verici olmaktan çıktığı günlerdeyiz. Kamu yönetiminin kılcallarına kadar işleyen, sosyal hayatı rehin alan bir çürüme ve çöküş dönemdeyiz. Orhan Veli'nin ‘önce ekmekler bozuldu' demesi gibi durup dururken...
Yerlerde sürünen yargımız
'Adalet mülkün (devletin) temelidir” sözü eski Roma'dan beri vardır. Bizim kültürümüzde Hz. Ömer'e atfedilir. Menşeinde aidiyetinin ehemmiyeti de yoktur. Önemli olan söz ve ona inanan ve bîhakkın uygulayandır. Eğer bir ülkede...
Yenilikçi Siyaset-2
Önceki yazımdan devam ile bugün toplumun her kesiminde mutsuzluk ile mevcut siyasi düzenden umutsuzluk var. Adaletsizliğin sosyal yapıyı kemirdiği, egemenlerin kamu kaynaklarını sömürdüğü, her alanda ahlaksızlığın olağan kabul edildiği...
Yenilikçi siyaset
Siyasal sistem tıkandı, sosyal düzen bozuldu. Anayasa mer'i ama amiyane tabirle takan yok. Yasalar var bir sürü ama uygulayan yok. Mahkemeler var saraylarında ama adalet yok, inşaat var, yol da yapıyorlar ama iş yok, kalkınıyoruz sürekli...
Muhasebe-2
On beş yıllık güçlü halk destekli ve TBMM'de sayısal konforlu AKP iktidarının sonunda gelinen nokta; Ekonomiden eğitime, güvenlikten adalete, turizmden tarıma, iç kutuplaşmadan dış politikaya yönetim yetmezliğiyle katmerlenmiş yüzlerce...
Devlet, Adalet, Yürüyüş
Devlet; Vatan, millet ve hukuk temelleri üzerine oturan soyut bir varlıktır. Bir devletin varlığı, yeryüzünde bir kara parçası toprak (vatan), üzerinde yaşayan insan topluluğu (millet) olan maddi ögeler ile O'nu ete kemiğe büründüren,...
Deha ıstıraptan, parti ihtiyaçtan doğar
On beş yıllık geniş halk destekli güçlü AKP iktidarının sonunda elde ne var? Dış politikada dünden tevarüs eden sorunlarımıza ilaveten neredeyse her alanda tam bir fiyasko. İçeride toplumu bir arada tutan tüm değerlerde yozlaşma ve ayrışma.....
Bak a güzel kardeşim..
Bak a güzel kardeşim.. Sloganla devletin başına getirmek istediğin Bahçeli o işin boyunu haddini aştığını biliyor. Aday dahi olamıyor. MHP'nin iktidar olmak gibi bir derdi ve amacı olmadığını defalarca söylüyor! Rahmani görünüp...
Muhasebe-4
  Merhum D. Taşer ‘' Durum muhakemesine hasımdan başlanmaz'' der. Abuk subuk bir kamyon kazasıyla çok genç yaşta kaybettiğimiz alanında yerini hala dolduramadığımız bir değerimiz olan Taşer'in bu sözü bugünde bize...
Muhasebe-3
Muhasebe-3   Milliyetçilik;  Türk milletini değerleriyle birlikte sevip yüceltme ülküsüdür. Kamu hukuku-siyaset bilimi öğretisine göre klasik bir ideoloji değildir. Bu nedenle onlar gibi -(ör; sosyalizm, kapitalizm, nasyonel sosyalizm)-...
Oyuna gelme 19.Haziran'daki kongreye gel
Oyuna gelme 19.Haziran'daki kongreye gel     Ey delege kardeşim, arkadaşım, ülküdaşım. Aklını karıştırmaya çalışanlara inanma..Kaya kadar sağlam gerçekler şunlar. 1-MHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay yapılamaz.(madde-63)...