Halil Konuşkan
Halil Konuşkan
Yazarın Makaleleri
12 Eylül Öncesi Ülkücü Bir Genç
Bugün 12 Eylül 1980 öncesi kendi yaşadıklarımızı yazacağız. Uzun zamandır bunları yazılı bir metne almayı düşünüyor ama nefsimizi okşamaması için hep klavyenin başından kalkıyorduk. Ancak reklam için gerek yandaş televizyon kanallarında...
Akşener, Sadece Akşener Değildir
MHP'de ki değişim hareketine ve meydana çıktığı andan itibaren Meral AKŞENER'e akla, mantığa ve ahlaka uymayan saldırılar başladı. Yeni partinin kurulması safhasına geldiğimiz şu günlerde bu saldırılar yeniden hortlatıldı....
Teklifimiz; Milli Demokrasi Hareketi (MDH)
MİLLİ DEMOKRASİ HAREKETİ (MDH) Yeni kurulacak partinin muhtemel ismi kesin olmadığı belirtilerek Koray AYDIN tarafından ilan edildi. Bu ilanla bir nabız yoklandığı kolayca anlaşılıyor. Ortaya çıkmak üzere olan siyasi parti öncelikle Türk...
Türk Toplumu Rol Modelini Seçti Bile...
Hastanelerde kuyrukları bitirdiklerini, hatta hastanelere kız görmeye gidildiğini söyleyenler için hastanelerden hareket ederek Türkiye'nin durumunu gözlemleyelim. Diş ağrısı çok kötüdür, genellikle gece ve hafta sonları tutar ve ağrı...
Sapsarı Sendika
Malûm sendika hakkında 19.08.2013 tarihinde 'Turan Sesi” sitesinde yazdığımız makale de bakın ne demişiz: 'Toplumun sağlıklı, modern ve kişilikli bireylerden oluşması geleceğimizin garanti altına alınması demektir. Hakkını...
Demografik İhanet
Ülkelerin varlığı ve devamının en önemli unsuru nüfus faktörüdür. Nüfus sadece bir sayıdan ibaret değildir. Nüfusun yaş ortalaması, eğitim düzeyi, becerileri, yerleşimi ve yaşam tarzı çok önemlidir. Nüfusun coğrafya üzerinde ki...
Dört Hikaye; İki Türk Düşmanı, İki Türk
Türk düşmanı olmanın dayanılmaz hafifliği ile Türk olmanın dayanılmaz ağırlığının ne olduğunu açıkça gözler önüne seren dört yaşanmış örneğimiz var. Etiler Lisesi'nde felsefe öğretmeni iken bir kahve sohbeti sırasında...
Tam Bağımsızlık İçin Demokrasi
ABD genellikle diktatörlerce yönetilen ülkelere rahatlıkla müdahale etmiştir. Son örnek Kuzey Kore olarak görülüyor. Son zamanlarda dış basında Türkiye'de bir diktatör olduğu vurgusunun sıkça yapıldığını göz önüne aldığımızda...
Yeni Parti'de Milliyetçilik
Türkiye yeni bir umudun eşiğinde, yeni partiyi bekliyor. Parti milliyetçilerin ana rahminden doğduğu için milliyetçiliğe nasıl bir anlam yükleyeceği de sorgulanıyor. Toplum içinde yaşayan insanın az veya çok kendisini içinde yaşadığı...
Doktrinde "Ahlakçılık" İlkesi Yok mu?
Bazı arkadaşlar, yine "Lider-Teşkilat-Doktrin" hapına sığınmaya başladılar. Sap ile samanı karıştırmak, herhalde bu şekilde oluyor. Can pazarının olduğu zamanlarda bu ilke gerekliydi. Ama Rahmetli Başbuğ bile kendi politikalarının aksine...
Kurulmamış Partinin Taraftarları
CHP'nin tek parti iktidarı döneminde bazı uygulamalarından toplumun önemli bir kesimi rahatsızlık duyuyordu. Çok partili sisteme de geçilmediğinden dolayı kitleler sadece CHP'ye muhalifti, ama bu muhalefetin adresi yoktu. Bunu herkes...
Alman Bakışı
Alman milleti Türkler ile önce Atilla sayesinde sonra da Beç (Viyana) kapılarında karşılaştı. Atilla'nın ardından devletleşmeye başlayan Almanlar Türklerden iki ders aldılar. Birincisi Hunlar sayesinde devlet bilinci, ikincisi de Osmanlılar...
Arafta ki Ülke
Bizim gibi stratejik konumda olan ülkeler kenarda köşede kalanlara göre daha fazla imkâna sahip oldukları gibi daha fazla riskle de karşı karşıyadırlar. İçinden geçilen alangirli süreçler insanların kafalarını karıştırmak için yeterli...
Akşener'in Güven Veren Kişiliği
Fertler benzer durumlarda genellikle aynı davranışları sergilerler, toplumda bu hal 'yedisinde neyse yetmişinde de o'dur.” şeklinde formüle edilmiştir. İşte bireyleri diğer bireylerden ayıran ve değindiğimiz toplumsal formülde...
15 Temmuz Sosyal Virüslerin Ürünüdür
Bir sabah kalkarız ve yeni bir güne başlarız. O gün içerisinde yiyip içeceğiz, ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, fiziki ve sosyal çevre ile karşılaşacağız. Bütün bu yaşayacaklarımız ve yapıp ettiklerimiz psikolojik varlığımızın izlerini...
Katil Sarmaşık ve Çam Ağacı
Çam ağacı altında diğer bitkilerin yaşamasına izin vermez. Çam ormanlarının yüzeyi sade toprak ve ince çam yaprakları ile doludur. Belli sıklıkta yükselen ağaçlar bir yandan güneşe ulaşmak için birbirleri ile yarışırken bir yandan...
Maltepe'nin Kıymetini Bilmeliyiz
Tam gelişmişliğin sağlanması için cehaletin giderilmesi, yatırım yapılması, bilimsel atılımlar içinde olunması, zihni ihtilallerin geçirilmesi gerekir, ancak bütün bunların toplumsal mücadele bilinci olmadığı takdirde karşılığı...
Ülkücülük ve Ülkücülük Hukuku
Daha önce, ülkücülerin arasında ki hukuku açıklayan bir makale yazmıştık ve çok beğeni almıştı. İmdi Genel Merkezin tutum ve tavırlarını ülkücülük hukuku açısından yeniden değerlendirebilmek için aynı yazıyı tekrar yayımlıyoruz....
Türk Toplumunun Umuda İhtiyacı Var
Toplum bireylerden oluşur. Birey ise sadece organizma değildir. Eğer öyle olsaydı bir hayvan ile insan arasında fark kalmazdı. Bazı hayvanların bile sosyal hayatları olduğunu göz önüne aldığımızda tek tek insanları bir canlı organizması...