27
Şub 2021
Hayat Ağacı sembolizminin Antalya mezar taşlarına yansımaları

Atalarımızın kutsallık atfettiği dağ, taş, ağaç, ateş, su gibi varlıkların içerisinde ağaçların ayrı bir önemi vardır. Ağaç her zaman önde gelen kutsal semboller arasındadır. Çünkü o kökleri ile yere bağlıdır, dalları ile göğe...

MAKALEYİ OKU
23
Şub 2021
Türk Mitolojisinde Delikli Taşlar

Tarihi süreç içerisinde toplumların belirli değer yargıları vardır. Bu değer yargıları, zaman içerisinde insanların kendilerince belirledikleri ama farkında olmadıkları bir sistemin doğmasını sağlar. Bahsedilen sistem, toplumların değer...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2021
Bir Altay inancı olan “adak taşları/Oboolar ve Antalya’daki izleri

Bu hafta sizlere kadim Türklerde kutsal mekanları sembolize eden obooların Finike Alacadağ'da bulunan örneklerini tanıtacağım. Kelime, Altay Türkçesine Moğolcadan Budizm yoluyla geçmiştir. 'yığın, top, küme, öbek; taş yığını,...

MAKALEYİ OKU