Tarih boyunca medeniyetimizi imha etmeye yeminli örgütlenmeler olmuştur. Özellikle Haçlı seferleri bunun zeminini arttırmış ve Tapınakçıların örgütlenmesini kolaylaştırmıştır. Tapınakçılarla iç içe olan haşhaşin anlayışı da aynı örgütlenmelere gitmiş ve benzer yöntem ve tarzları kullanmıştır.

Özellikle hem maddi hem de manevi yönümüzü tahrip eden yapılanmaları anlamak onların yöntem ve tarzlarını deşifre etmekten geçer.

Bugün bizi kemiren fetö’yü, yarın belki başka adla karşımıza çıkacak habis örgütlenmelerin zararlarını azaltmak veya imkân varsa yok etmek için amaçları, yöntem ve tarzlarını gençliğimize izah etmeliyiz ki, zararlarından emin olalım.

Tapınakçı haşhaşin zihniyetinin uzantılarının(fetö) kullandıkları yöntemler ve çalışma tarzlarını idrak edenler bu insan şeytanlarının şerrinden emin olur.

Tarihî süreç içerisinde ve günümüzde kullandıkları yöntemler şu şekilde sıralanabilir.

Yalan

İftira

İtham

İnkâr

Saptırma

Unutturma

Söylenilenleri bağlamından koparma vs.

Bu yöntemleri bilhassa iletişim ve etkileşim vasıtalarıyla kullanırlar. Yazılı, görsel ve diğer medya araçları bunlar için nimettir.

Yöntem ve vasıtaları kullanırken şu çalışma tarzından vazgeçmezler.

Dailerin (propagandist) çalışma tarzını Ayşe Atıcı Arayancan şu şekilde maddeleştirir. (Hasan Sabbah, Yeditepe yayınevi, s. 203-208 )

1-Tefessür-Etrafı tetkik Etrafı araştırma, kandırılacak kişilerin psikososyal durumunu tetkik etmek. Kişiye göre davranmak. Ahlaksız ise onun gibi yaşamak, ahlaklı ise onun gibi yaşamak.

2-Alıştırma Davet edilecek kişilerle dostluk kurma. Dostluk için her şeyi yapma. Yardım, ders çalıştırma vs.

3- Teşkik- Şüphe Uyandırma. Değerleriyle ilgili şüphe uyandırma. Değerlerini tahfif etme. Alay ederek ironi yaptığını söyleme.

4-Ta’lik, samimiyeti ölçmek,

5-Rapt, davet edilen kişiyi bağlama. Yemin ettirme, sırları açıklamama

6-Tedlis, aldatma

7-Tesis, Telkinleri iyice yerleştirme

8-Hal, çıkarma. İman etmişse artık ona yol açma. Nasları yorumlama, haramı yaptırma. Günümüzde fazlasıyla yapılmaktadır.

9- İnsalah (sıyrılma) Naslardan (Kur’an) tamamen sıyrılma. Yasak, haram vs. şeylerin yaşanmasını sağlama. Kur’andan uzaklaşma olunca her şeyi mübah gösterirler. Bin bir surat olma özelliğini kazanırlar.

Dailerin yöntemlerini, araçlarını ve çalışma tarzlarını kavrarsak günümüzde “başkalaşarak” ve “şarlatanlaşarak” ülkenin yerli ve milli olmayan zihniyetine iltisak edenlerin şerrinden daha kolay kurtuluruz.

Lafı uzatmaya gerek yoktur.

Etrafımızda bu yöntem ve tarzları kullanan dailerin sayısı maalesef çoktur. Bütün kurum ve kuruluşlarda mebzul miktarda vardır.

Her gün hayatımızı tahrip etmeye devam ediyorlar.

Efendilerinin amaçlarını gerçekleştirmek için işleri güçleri yapılan güzel ve hayırlı işleri kötülemek, tahfif etmek, yapılamayanlar üzerinde neden yapılmadı diye yaygara koparmak ve toplum içinde memnuniyetsizliği arttırmaktır.

Bilhassa, devlet kurumlarının bunlara karşı tedbir alması bir zorunluluktur.

Sadece güvenlik kuvvetlerinin içindeki fedaileri deşifre etmek ve onları uzaklaştırmak yetmez.

Maalesef dailer bütün kurumlarda varlığını devam ettirmekte olduğu kanaatindeyim.

15 Temmuz dayanışmasına karşı oluşan memnuniyetsizlikler bilinmelidir ki, dailerin ve bunları bilmeyen iyi niyetli saf olanların eseridir.

Dostlar ilgilenelim, bilgilenelim, bilgilendirelim ve başta ülkemiz olmak üzere bütün coğrafyaları bu habis urdan kurtarma faaliyetlerini sürdürelim ki, huzur bulalım.

Selam ve Sabırla…

Veysi Erken

Öğretim Üyesi, Eğitm, Yönetim ve Kişisel Gelişim Uzmanı