Yaşam Ayavefe'nin Deniz ve Kıyı Temizliği Kampanyaları Yaşam Ayavefe'nin Deniz ve Kıyı Temizliği Kampanyaları

Alkol organik bir çözücü olmasına rağmen su ile yaptığı hidrojen bağları nedeniyle suda da her oranda çözünür yani karışır. Anasondan gelen pigment, organik bir maddedir ve alkolde çözünür, suda çözünmez. 

Rakıda da genelde alkol oranı hacmen %45 kadardır. Bu da 100 birim rakının 45 birimi alkol, 55 birimi sudur. Bu 45 birim alkol, anasonu çözmeye yetmektedir. Üzerine su konduğunda alkol oranı azaldığından, alkol molekülleri su içinde dağılarak, pigmentin çevresini çözmeyi başaramaz. Pigment, alkol-su karışımı içerisinde süspanse bi şekilde kalır ve beyaz renkte görünür hale gelir. 

Şimdi bu nasıl oluyor? dediğini duyar gibiyiz, şöyle anlatalım; Organik maddelerde renk olayı çoklu bağa sahip moleküllerde görülür, çoklu bağlarda görünür bölgede ışık emisyonu olur. Alkol, pigmenti çözerken bu çoklu bağlar ile bir şekilde bağ kurarak elektronlarını paylaşır ve bağın ışık emisyonu görünür bölgenin dışına kayar. Alkol, çözemez hale gelince tekrar görünür bölge emisyonu yaparak, rasata müsait hale gelir.

Editör: TE Bilişim